Hjälp i hemmet

Du som har en funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan ansöka om hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet. Vad du kan få hjälp med beror på vad just du behöver. Du kan alltid kontakta biståndskansliet om du vill veta mer om de tjänster som kommunen erbjuder för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan och avgifter

Om du vill ansöka om hjälp i hemmet ska du ta kontakt med biståndskansliet. Det gör du genom att kontakta Huddinge servicecenter.

Avgifter kan komma att tas ut.

Vi har tystnadsplikt

Din biståndshandläggare och all personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för någon annan om dig.

Välj utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Är du inte nöjd med den du har valt kan du byta när som helst. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.

Detta kan du få hjälp med

Avlösning i hemmet för anhöriga

Om du har en anhörig som vårdar dig i hemmet kan du beviljas avlösning. Det innebär att en avlösare kommer hem till dig så att du inte lämnas ensam om din anhöriga behöver vila upp sig eller uträtta ärenden utanför hemmet.

Du kan välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Är du inte nöjd med den du har valt kan du byta när som helst. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.

 

Boendestöd

Boendestöd är en stödform riktad till dig som, utifrån din funktionsnedsättning, behöver stöd i vardagen. Stödet kan erbjudas dig som har en långvarig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Boendestöd ska

  • underlätta för dig och stärka din förmåga
  • stötta dig att vara delaktig i samhället
  • stötta dig att fortsätta bo i egen bostad
  • öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Boendestöd bygger på att insatserna utförs tillsammans med dig. Du kan till exempel få hjälp att tillsammans med personal 

  • städa din bostad
  • tvätta
  • sköta inköp.

Boendestödet kan även vara ett stöd ute i samhället som att handla eller göra bankärenden. Det fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård.

Du kan välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Är du inte nöjd med den du har valt kan du byta när som helst. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.

 

Hjälp i hemmet

Du kan få hjälp i hemmet om du på grund av din funktionsnedsättning behöver personlig omvårdnad och serviceinsatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad. Stödet kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag.

Du kan välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Är du inte nöjd med den du har valt kan du byta när som helst. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.

 

Ledsagning

Om du bor i eget boende och på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp att ta dig ut i samhället eller till olika aktiviteter kan du få hjälp av ledsagare. Till exempel kan ledsagning användas till kultur- och fritidsaktiviteter.

Du kan välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Är du inte nöjd med den du har valt kan du byta när som helst. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.

 

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm gör att du i akuta situationer kan få hjälp om det händer dig något. Ansök om trygghetslarm om du inte känner dig trygg när du är ensam hemma eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp.

Trygghetslarmet består av en dosa som kopplas i eluttaget och en larmklocka som du kan sätta på armen eller hänga om halsen.

Vad händer när jag larmar?

När du larmar kopplas du till en larmcentral. Larmcentralen kontaktar din hemtjänstpersonal, som kan komma hem till dig och hjälpa dig om det behövs. Om du är allvarligt sjuk kan de skicka en ambulans.

Kontakta oss

Huddinge servicecenter
Sjödalstorget 13
141 85 Huddinge

Öppettider telefon
Måndag-onsdag kl 8.00–17.00
Torsdag 10.00–18.30
Fredag kl 8.00–15.00

Öppettider besök
Huddinge centrum
Sjödalstorget 13 
Måndag-onsdag kl 10.00–17.00
Torsdag kl 10.00–18.30
Fredag kl 10.00–15.00

Skogås
Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9 
Måndagar och onsdagar kl 13.30–17.00 

Vårby gård
Familjecentralen i centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Tisdagar kl 9.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00

Telefon: 08-535 300 00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Uppdaterad 15 mars 2018

Var informationen till din hjälp?