Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Jämförelsesida - korttidsvistelse

Denna tabell visar en jämförelse mellan skolorna.
Ta bort