Allomsorg Stöd & Resurs Göta

Presentation av utföraren

Stöd & Resurs har drivit korttidsverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd sedan 1997 i Stockholmsområdet.

Stöd & Resurs Göta fritidsverksamhet är en unik korttidsverksamhet utan övernattning för ungdomar och unga vuxna som är 13–30 år. Vi har fokus på roliga och utvecklande aktiviteter och gemenskap i grupp. Vi träffas en eftermiddag i veckan då vi gör roliga saker, umgås och äter middag tillsammans.

För att du ska trivas hos oss jobbar vi mycket med kontinuitet, delaktighet, tydliggörande pedagogik och gott bemötande.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem.

Profilering

Ingen särskild profilering.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig i åldrarna 13–30 år med Asperger/högfungerande autism eller liknande funktionsnedsättning. Vi tar emot personer med beslut enligt LSS och SoL.

Kompetens och erfarenhet

Vår personal har lång erfarenhet av vår målgrupp och flera har arbetat hos oss länge. I personalgruppen finns bland annat socionomer, fritidsledare, beteendevetare och socionomstuderande. I personalgruppen finns dessutom särskild kompetens inom områden som berikar vår fritidsverksamhet så som foto, matlagning, musik och skapande verksamhet.

Aktiviteter

Vi träffas en eftermiddag i veckan i en fast grupp med samma deltagare och personal varje vecka.

Köket på Göta är den naturliga mötespunkten för umgänge i lokalen men för den som vill finns datarum och andra gemensamhetsutrymmen som är mer avskilda. Vi har också ett musikrum för den som vill spela musik.

Vanliga aktiviteter är biobesök, bowling, köra gokart, spela lasergame, gå på internetcafé eller museum.

Vi äter middag tillsammans varje vecka, antingen i lokalen eller på restaurang om vi gör en uteaktivitet.

Tider för verksamheten

Göta har öppet året om. Verksamheten sker i fasta grupper måndag till torsdag på eftermiddagar och kvällar. Andra tider kan förekomma på skollov.

Uppdaterad 13 december 2016