Årsta gård

Presentation av utföraren

Under 50 år har det funnits verksamheter för barn och ungdomar på Årsta Gård. Verksamheten återfinns på Årsta Gård, i en 1700-talsherrgård, belägen i en mycket naturskön omgivning strax söder om Stockholm.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem och lägervistelse.

Profilering

Ingen särskild profilering.

Målgrupp

Årsta gård tar emot barn och ungdomar i åldrarna 7–21 år med autism, autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning. LSS.

Kompetens och erfarenhet

Årsta gård eftersträvar att på läkepedagogisk grund ge deltagarna en trygg vistelse med god omvårdnad, social gemenskap och stärkande vila.

Aktiviteter

Här finns möjlighet att träna självständighet i sitt dagliga liv. I verksamheten eftersträvas att stärka deltagarnas förmåga till samvaro med varandra. De flesta aktiviteter görs i grupp. Verksamheten är uppbyggd med en tydlig struktur; en blandning av vila, friluftsaktiviteter och olika evenemang.
Vi försöker vara ute i naturen så mycket som möjligt. Vi firar högtider och årstidsfester gemensamt. Individuella aktiviteter uppmuntras och genomförs regelbundet.

Tider för verksamheten

Årsta gård har verksamhet under hela året. Vardagar har vi öppet 7.00–9.00 och 15.30–21.30. På helger har vi öppet 7.00–21.30. Under natten finns två medarbetare tillgängliga.

Kontakta Årsta gård

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med föreståndare Johan Strömgren på telefonnummer 08-722 16 50.

Adress:
Svärdlångsvägen 16
120 60 Årsta

Telefon: 08-722 16 00

E-post: info@arstagard.se

Årsta gårds webbplats

Uppdaterad 13 december 2016