Attendo Örby korttidshem

Presentation av utföraren

Örby korttidshem är placerat i en villa i direkt anslutning till park och grönområden. Vi erbjuder korttidsvistelse enligt LSS efter den enskildes behov i anpassade lokaler.

Stort fokus ligger på tydliggörande pedagogik som vi ser möjliggör kommunikation utifrån sina egna förutsättningar. Vi arbetar fram bilder, schema och annat material utifrån varje individ. Vi anser att får man möjlighet att kommunicera det man själv vill samt förstår vad andra vill blir allt mycket bättre. Vi använder också tydliggörande som schema så att tiden struktureras upp och blir lättare att förstå. 

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem.

Profilering

Ingen särskild profilering.

Målgrupp

Verksamheten är inriktad mot personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, enligt LSS personkrets 1. Vi vänder oss till personer mellan 18-65 år.

Kompetens och erfarenhet

All personal på Örby har någon form av omvårdnadsutbildning eller pedagogisk utbildning. Vi har stor kunskap kring målgruppen samt att all personal har gått omfattande utbildning i tydliggörande pedagogik. Vi är en liten personalgrupp vilket medför kontinuitet. 

Aktiviteter

Vårt stora fokus är att man ska trivas och ha det roligt hos oss på kortis. Vi uppmuntrar egna beslut och självständighet i stort och smått. På vardagar aktiverar vi oss på kortis eller i närområdet, bakning, spela spel och kolla på film är några av favoriterna. På helgerna gör vi alltid aktiviteter som våra gäster självklart är med och bestämmer och planerar. Aktiviteter våra gäster gärna gör på helgerna är att gå på bio, gå ut och äta eller fika eller åka och titta på djur.

Tider för verksamheten

Verksamheten är öppet alla dagar i veckan, året om. Vi tar emot gäster de tider man inte är på daglig verksamhet eller skola.

Uppdaterad 21 februari 2018