Attendo Sättra gård

Presentation av utföraren

Sättra Gård ligger på Adelsö ute i Mälaren i nyrenoverade byggnader precis vid vattnet.

Verksamheten präglas av att stärka individen. Våra grundvärderingar är kompetens, engagemang och hjälpsamhet.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem och lägervistelse.

Profilering

Ingen särskild profilering.

Målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 10–23 år vilka omfattas av personkrets 1, LSS.

Kompetens och erfarenhet

Personalgruppen har en stor variation av erfarenheter och utbildningar. Vissa har längre praktisk erfarenhet av liknande arbete, andra är till exempel utbildade förskollärare och socionomer, eller utbildar sig inom detta.

Det gemensamma för all personal är att de är engagerade och entusiastiska, och lägger sin kraft på att skapa den bästa möjliga vistelsen för barnen och ungdomarna. Personaltätheten ligger på tre till fyra personal på elva gäster, men anpassas efter behov.

Aktiviteter

Vi erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter såsom bandy, fotboll, basket, brännboll, promenader, och på somrarna bad i den närliggande badviken. Varje lördag, och på loven, finns det möjlighet att delta i ridning på granngården.

Under helgen hjälper ungdomarna till i köket med att förbereda måltider och diska efteråt. Bakning, pyssel, lekar och gruppaktiviteter är andra stående inslag i verksamheten.

Tillsammans med ungdomarna planerar medarbetarna verksamheten och ett schema för varje helg görs och sätts upp på synlig plats.

Vi uppmuntrar alla att prova på sådant man inte gjort tidigare, och lägger stor vikt vid att engagera våra barn och ungdomar i aktiviteter. Vi använder ett pedagogiskt arbetssätt med mycket beröm och uppmuntran och diskuterar ständigt hur vi ska förbättra bemötandet och förståelsen för våra gäster.

Tider för verksamheten

Verksamheten är öppen dygnet runt under helger och skollov.

Uppdaterad 13 december 2016