Bambi ekonomisk förening

Presentation av utföraren

Bambi ekonomisk förening är ett föräldrakooperativ som startades 1992. Bambi driver idag ett korttidshem för barn och ungdomar. I ett kooperativt företag, som Bambi, är vinsten ett nödvändigt medel – inte ett mål i sig.

Bambi korttidshem finns till för att ge barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar ett ställe där de kan vara utan sina familjer. Verksamheten är anpassad efter just deras önskemål och behov och utvecklas ständigt.

Miljön är hemlik och trygg, såväl inne som ute. Korttidshemmet har en härlig skogstomt med rullstolsvänliga ytor, terrasser och stora gräsområden. Inomhus finns stora, ljusa rum för gemensamma aktiviteter. Sovrummen är utformade så att de ska upplevas så personliga som möjligt för varje barn när de vistas på korttidshemmet.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem.

Profilering

Ingen särskild profilering.

Målgrupp

Bambi vänder sig till familjer med barn, ungdomar och unga vuxna i åldrarna 0 till 24 år som har omfattande rörelsehinder i kombination med flera funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, kommunikationssvårigheter och epilepsi.

Kompetens och erfarenhet

Personalen på Bambi korttidshem är främst utbildade undersköterskor och barnskötare. Personalen har arbetat länge med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och har stor erfarenhet av Bambis målgrupp. 45 procent av den fasta personalen har gymnasiekompetens inom omsorgsutbildning. Korttidshemmet har ett antal timanställda, vilka studerar till socionom, undersköterska och sjuksköterska.

Aktiviteter

En viktig del av Bambis verksamhet består i att berika barnens och ungdomarnas fritid. Det finns en hopp-och-lek för rörelseträning och ökat välbefinnande. Även social träning görs med kafébesök, konsertbesök och små utflykter exempelvis till Skansen och upplevelsecentret Lagunen. Ibland arrangeras familjefester och varje år har Bambi sin sommarfest.

Det finns ett samarbete med Fryshuset för de äldre ungdomarna och varje månad finns en utpekad tonårshelg för att underlätta ungdomarnas gemensamma intressen och sociala kontakter.

Tider för verksamheten

Verksamheten har öppet året om.

Kontakta Bambi ekonomisk förening

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med verksamhetsansvarig Annelie Slättman, tfn 073-522 88 30.

Adress:
Nyängsvägen 49
167 54 Bromma

Telefon: 08-25 37 06

E-post: info@bambi.se

Webbsida: Bambis webbplats

Uppdaterad 13 december 2016