Föreningen Saltå By

Presentation av utföraren

Saltå Bys korttidsverksamhet är belägen på Saltå Bys område i ett helt nyrenoverat hus som heter Ådalen. Verksamheten startade 1942 och idén var att den lilla gården skulle utgöra en terapeutisk miljö för ungdomar med psykiska funktionshinder. Genom området rinner Moraån, som sedan mynnar ut i Järnafjärden, en vik av Östersjön.

I Saltå By läggs det stor vikt vid en rytmisk och strukturerad vardag, en estetisk tilltalande miljö och en aktiv fritid.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem.

Profilering

Saltå Bys profil är rytmik och struktur.

Målgrupp

Saltå Bys korttidsvistelse tar emot ungdomar i åldrarna 16 till 21 år, personkrets 1.

Kompetens och erfarenhet

Saltå Bys personal är utbildade fritidsledare och barnskötare. Personaltätheten bestäms utifrån ungdomarnas behov.

Aktiviteter

På Saltå ligger fokus på en aktiv fritid i stället för passiv medieunderhållning. Detta innebär att det inte finns någon TV på korttidshemmet. I stället har Saltå By egna fritidsprogram, där eleverna har möjlighet att delta i studiecirklar som målning, musik, dans m.m. På området finns tennisbana och fotbollsplan. Saltå förfogar över några kanoter och närheten till Östersjön ger rika möjligheter till ett mångsidigt friluftsliv. Under helgen har man möjlighet att åka till olika kulturevenemang i Södertälje, Stockholm eller i det närbelägna Kulturhuset i Ytterjärna.

Tider för verksamheten

Verksamheten anpassar öppettiderna efter behov.

Kontakta föreningen Saltå by

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med enhetsansvarig Ingalill Blomqvist, tfn 08-551 50 247.

Adress:
Saltå 2
153 91 Järna 

Telefon: 08-551 50 149

E-post: info@saltaby.se

Saltå bys webbplats

Uppdaterad 13 december 2016