Kås Omsorgsverksamhet

Presentation av utföraren

Kås verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med deltagarna, där vi utgår från deras förutsättningar och önskemål. Val av aktiviteter anpassas därför till deltagarna och bestäms gemensamt i gruppen.

Vi har två lokaler i Vallentuna, Kajutan och Skutan.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem och lägervistelse.

Profilering

Ingen särskild profilering.

Målgrupp

Vi vänder oss till ungdomar och vuxna i åldrarna 12 till 25 år med utvecklingsstörning, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd.

Kompetens och erfarenhet

Du träffar samma personal varje gång du kommer till Kås. De har lång erfarenhet av att jobba med personer med funktionsnedsättningar och är välutbildade. En ur personalen blir din kontaktperson under lägret som ger dig det stöd du behöver.

Aktiviteter

Vid helgläger träffar du samma kompisar varje gång som är i din egen ålder. Du är då med i en grupp som ses var fjärde vecka. På helglägren bestämmer vi tillsammans vad vi ska göra under en helg. Vi provar på många olika fritidsaktiviteter i stad, natur och på Kajutan. Vi umgås och har trevligt tillsammans. Socialt samspel och självständighetsträning är de metoder vi använder mot vårt mål till din egen utveckling.

Vid boendeträningen tränas moment och självständighet inför att flytta hemifrån. Våga göra de saker du säkert sett göras hemma – nu är det din tur att prova själv!

På sportlovsläger åker vi iväg till en vintersportort, sommarläger har vi på Barnens ö med många upplevelser och äventyr. Under höstlovslägren har vi Kajutan som bas.

Tider för verksamheten

Helglägergrupper träffas var fjärde vecka, elva gånger per år, förutom i juli. Boendeträning är på vardagar efter skola, dagcenter eller arbete. Vi har också sommarläger, sportlovsläger och höstlovsläger.

Uppdaterad 13 december 2016