Magelungen

Presentation av utföraren

Magelungens kolloverksamheter erbjuder så mycket mer än bara kollo. Vi har många år av praktiska erfarenheter av vad som är viktigt för att ge deltagarna positiva upplevelser.
Det som bland annat kännetecknar verksamheten är att vi betonar betydelsen av personliga relationer, genomtänkta rutiner och ett uppskattande förhållningssätt. Det syftar till att varje barn och ungdom ska känna sig trygg vilket möjliggör utveckling och att alla ska få med sig goda erfarenheter.
Vi lägger också stor vikt vid ett gott samarbete med alla föräldrar och vårdnadshavare.

Typ av korttidsvistelse

Lägervistelse.

Profilering

Miljöterapi i kolloform.

Målgrupp

Magelungen tar emot barn och ungdomar i åldrarna 8–17 år. SoL eller LSS.

Kompetens och erfarenhet

Magelungens läger leds av en föreståndare med särskilt ansvar för att verksamheten sker under säkra former och att alla deltagare ska erbjudas ett sammanhang för goda erfarenheter och utveckling. Alla medarbetare har relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som kan behöva lite mer stöd. Personalgrupperna har regelbunden handledning.

Aktiviteter

Kollolivet erbjuder många möjligheter att upptäcka och utveckla sina förmågor och ha roligt tillsammans. Aktiviteter som ridning, pyssel och båtliv är centralt på kollo och de vuxna är hela tiden tillgängliga för att delta eller finnas bredvid.
Barnen och ungdomarna förväntas att utifrån de egna förutsättningarna delta i det vardagliga arbetet med matlagning, dukning och städning. I den dagliga verksamheten lyfts varje individs resurser fram och vi arbetar aktivt för att spegla deltagarnas känslor och upplevelser och locka med dem i funderingar kring vad som händer för att på så sätt utveckla nya sätt att samspela.

Tider för verksamheten

Helgkollo äger rum fem till sex helger per termin och skollovskollo är en lägerverksamhet under årets alla lov. Skollovskollon är fem till tio dagar långa.

Kontakta Magelungen

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med verksamhetschef Stefan Redebo, tfn 070 643 10 30.

Adress:
Bondegatan 35
116 33 Stockholm

Telefon: 08-556 931 96

E-post: info@magelungen.com

Magelungens webbplats

Uppdaterad 13 december 2016