Nytida AB Kaninholmen

Presentation av utföraren

Kaninholmen korttidshem drivs av Nytida AB. Kaninholmen är ett mindre korttids med plats för upp till sex barn och ungdomar. Här får du ett eget sovrum i en trivsam villa i det lugna området Johannesdal nära Mälaren och Vårbergs centrum.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem.

Profilering

Kaninholmen har skog och natur som profil.

Målgrupp

Vår målgrupp är barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd ofta med tilläggsdiagnoser som adhd och tourettes. Vi tar emot barn och ungdomar upp till 21 år.

Kompetens och erfarenhet

Många av våra medarbetare har erfarenhet av målgruppen och lämplig utbildning inom detta område. De flesta har barnskötar- eller undersköterskeutbildning som grund och har läst till utbildningar inom autism, utvecklingsstörning, epilepsi och om andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi kompetensutvecklar kontinuerligt personalgruppen. Behov av kompetensinsatser inom företaget fås genom kompetensinventering på både lokal och central nivå.

Aktiviteter

Vårt mål är att vistelsen på Kaninholmens korttidshem ska vara glädjerik för barnen och ungdomarna. Vi ordnar aktiviteter i små grupper, allt efter barnens och ungdomarnas önskemål. Det kan vara allt från att gå på bio eller museum, bygga kojor, åka och bada, rida eller dansa. Utflykterna gör vi med vår egen buss.

Varje barn ska känna att just hon eller han får sina intressen tillgodosedda.

Barnen och ungdomarna är delaktiga i vardagliga sysslor som matlagning, bakning, disk, för att miljön ska bli så hemlik som möjligt.

Tider för verksamheten

Verksamheten har öppet dygnet runt, året om.

Uppdaterad 13 december 2016