Rosannalunds korttidshem Ekerö AB

Presentation av utföraren

Rosannalunds korttidshem startades 2002 och drivs i privat regi. Verksamheten är belägen i ett vackert hus på natursköna Adelsö i Ekerö kommun.

Vi erbjuder en hemlik miljö där vi i små grupper fokuserar på barnens lek och egna intressen.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem och lägervistelse.

Profilering

Vår profil är natur och friluftsliv.

Målgrupp

Målgruppen är personer med lätt till måttlig utvecklingsstörning, autism och Aspergers syndrom. Rosannalunds korttidshem tar emot barn och ungdomar som är 6–20 år.

Kompetens och erfarenhet
Personalen har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Personalen är utbildade fritidspedagoger, förskolelärare, grundskolelärare, undersköterskor och barnskötare.

För ökad trygghet strävar Rosannalunds korttidshem efter låg personalomsättning. Endast fem personer arbetar för närvarande i verksamheten.

Aktiviteter

Vår härliga lantliga miljö inbjuder till lek, bad, skogsutflykter, grillstunder vid elden eller fysisk aktivitet som till exempel bandy och fotboll.

Ibland lämnar vi Adelsö för längre utflykter som till exempel biobesök, gå på museum eller spela bowling.

Tider för verksamheten

Rosannalunds korttidshem har öppet varannan vecka, fredag till torsdag dygnet runt under hela året.

Kontakta Rosannalunds korttidshem, Ekerö AB

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med delägare Jörgen Westerlund på telefonnummer 070-342 97 33.

Adress: 
Lövdala Sättra gård
178 92 Adelsö

Uppdaterad 13 december 2016