Tuskulum, Magelungen kolloverksamheter

Presentation av utföraren

Vi arbetar med gruppen som verktyg med individen i fokus. Vårt främsta mål är att skapa en trygg och utvecklande miljö för att hjälpa barn att skapa och bibehålla sociala relationer.

Vår pedagogiska idé är framtagen genom många års erfarenhet av arbete med barn med olika behov och svårigheter. Vår vision är att skapa ett tryggt och stödjande sammanhang där barn och ungdomar med dessa svårigheter kan mötas och ges bästa möjliga förutsättningar för att öva samspel.

Vi ser på insatsen hos oss som ett långsiktigt stöd i barnets och ungdomens utveckling utifrån individens föränderliga behov av stöttning i olika livsskeenden.

Vår gård Klockarbo ligger utanför Nyköping i Södermanland, dit åker vi gemensamt från Stockholms C.

Typ av korttidsvistelse

Korttidshem och lägervistelse.

Profilering

Tuskulum har gruppverksamhet i lantlig miljö som profil.

Målgrupp

Målgruppen är barn, ungdomar och unga vuxna i åldrarna 7–19 år i tre olika grupper, 7–12 år, 10–15 år och 12-19 år, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, ADD, Aspergers syndrom och andra närliggande funktionsvariationer.

Vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar som har en viss gruppmognad men som behöver extra stöd för att kunna öva och utveckla sin förmåga till socialt samspel med andra jämnåriga.

Kompetens och erfarenhet

Personalen hos oss har olika erfarenhets- och utbildningsbakgrunder vilket syftar till att skapa en dynamisk miljö och grupp. Föreståndarna och majoriteten av personalen på Tuskulum har lång erfarenhet av arbete inom verksamheten. Personal hos oss har antingen arbetat ett antal år i vår verksamhet eller har erfarenhet av annan adekvat verksamhet.

Aktiviteter

Vi gör aktiviter i grupp utifrån gruppens önskemål och förutsättningar. Fokus ligger på relationer och att göra roliga saker tillsammans därför finns det inte heller tillgång till dator eller tv-spel.

Tider för verksamheten

Tuskulum bedriver helgläger fredag till söndag en gång per månad och grupp. Under jullov, sportlov, påsklov och höstlov har Tuskulum fem dagars skollovsläger. På sommarlovet har Tuskulum sommarläger i åtta dagar.

Kontakta Tuskulum, Magelungen kolloverksamheter

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med Jessica Malmgren på telefonnummer 070-020 96 77.

Adress:
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm

Telefon: 08-556 93 196

E-post: kolloverksamheter@magelungen.com

Tuskulums webbplats

Uppdaterad 26 oktober 2017