Omsorgsavgifter för personer under 65 år

Huddinge kommun tar ut en omsorgsavgift för praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad. Den gäller dig som bor i egen bostad eller i särskilt boende. Du som bor i särskilt boende har din avgift uppdelad i två delar: omsorgsavgift och måltidsavgift. Hyreskostnad tillkommer.

Omsorgsavgift betalar du som har beviljats hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, dagvård och växelvård av kommunens biståndshandläggare.

Hur stor är avgiften?

Hur stor din omsorgsavgift är beror på hur mycket hjälp du behöver.

 • Den högsta månadsavgiften är 2 044 kronor under 2018.

Se omsorgtaxan

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader

Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som dras av från inkomsten tillsammans med din hyra när vi beräknar det utrymme du har att betala i omvårdnadsavgift. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för till exempel

 • mat och husgeråd
 • hygien och förbrukningsvaror
 • kläder och skor
 • fritid och resor
 • dagstidning, telefon- och tv-avgift
 • hushållsel och hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård och tandvård
 • läkemedel
 • möbler.

Hur stort är minimibeloppet? 

 • För dig som är under 65 år och ensamstående är minimibeloppet 5 498 kronor i månaden. 
 • Om du är gift eller registrerad partner är beloppet 4 740 kronor.

 • För kvarboende make eller maka vid delat boende är minimibeloppet 5 498 kronor.

Om du är sjuk eller har en funktionsnedsättning påverkar det minimibeloppet

Minimibeloppen kan höjas för barnfamiljer och personer som har särskilda kostnader på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel arvode för god man eller höjda matkostnader.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbeloppet är summan av din bostadskostnad och minimibeloppet.

Vad betalar jag för omsorgen?

Nettoinkomsten är din sammanlagda inkomst efter skatt. Från din nettoinkomst drar vi av förbehållsbeloppet. Det som blir kvar är den summa som du kan betala för omsorg, dagvård, matdistribution och trygghetslarm. Om avgifterna för din omsorg blir högre än ditt avgiftsutrymme, sänks avgifterna.

Hur påverkas avgiftsutrymmet om jag är gift?

Om du är gift eller har ett registrerat partnerskap och bor tillsammans med din make eller maka, läggs era inkomster ihop och delas sedan på två. Avgiften beräknas sedan individuellt. Om ni bor i varsitt boende räknas ni som ensamstående, vilket betyder att förbehållsbeloppet blir högre.

Ett räkneexempel

Katarina bor ensam. Hon har trygghetslarm och får hjälp av hemtjänsten. Det kostar 1 112 kronor per månad för städning och personlig omvårdnad och 195 kronor för trygghetslarmet. Summan för Katarinas avgifter blir 1 307 kronor per månad.

Så räknar vi fram om Katarina har råd att betala sina avgifter:

Inkomster

 
Inkomst 6 986 kr
Bostadstillägg 3 827 kr
Summa inkomster 10 813 kr

Förbehållsbelopp

 
Hyra - 5 000 kr
Minimibelopp - 5 498 kr

Avgiftsutrymme

 
Kvar till avgifter 315 kr

Eftersom Katarina inte har råd att betala hela sin avgift på 1 307 kronor minskas den till 315 kronor.

Frånvaro

Om du bor i särskilt boende och är på sjukhus minskas mat- och omsorgsavgiften, vid annan frånvaro minskas omsorgsavgiften om du har anmält den sju dagar i förväg och avstått minst sju dagar.
Om du har hemtjänst/matdistribution minskas avgiften om du har anmält den sju dagar i förväg och avstått minst sju dagar.

Beslut om avgiften

Ett avgiftsbeslut skickas till dig. Om du vill ändra uppgifter kan du göra det på inkomstblanketten som du fått av biståndshandläggaren eller laddar ner på kommunens webbplats, du kan även kontakta din avgiftshandläggare. Om du vill överklaga får du tillsammans med ditt avgiftsbeslut information om hur du gör.

Betala med autogiro eller e-faktura

Du kan betala dina avgifter med autogiro. Autogiro innebär att vi drar summan direkt från ditt bankkonto varje månad.  Om du inte vill betala med autogiro kan du få din faktura som e-faktura i stället för en pappersfaktura. Fakturan skickas då direkt till din internetbank.

Läs mer om hur du betalar med autogiro eller får e-faktura

Avgiftstabell för omsorgstaxan 2018

Dokument

Uppdaterad 18 maj 2018