Omsorgs- och serviceavgifter för personer under 65 år

Huddinge kommun tar ut en avgift för praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad. Den gäller dig som bor i egen bostad eller i särskilt boende. Du som bor i särskilt boende har din avgift uppdelad i två delar: omsorgsavgift och måltidsavgift. Hyreskostnad tillkommer.

Avgift för omsorg och serviceinsatser

Du som är beviljad omsorgsinsats; särskilt boende, dagverksamhet, korttidsboende och växelvård av kommunens biståndshandläggare betalar en omsorgsavgift. Hur stor din avgift är beror på hur mycket hjälp du är beviljad. Avgiften är indelad i 4 omsorgsnivåer. Du som är beviljad serviceinsats som städ, tvätt och inköp av kommunens biståndshandläggare betalar en timtaxa. Hur stor din avgift är beror på hur mycket hjälp du är beviljad. Den högsta månadsavgiften är 2 139 kronor under 2021.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader

Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp och ska täcka normalkostnader för till exempel

 • mat och husgeråd
 • hygien och förbrukningsvaror
 • kläder och skor
 • fritid och resor
 • dagstidning och telefon
 • hushållsel och hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård och tandvård
 • läkemedel
 • möbler.

Hur stort är minimibeloppet? 

 • För dig som är under 65 år och ensamstående är minimibeloppet 5 752 kronor i månaden. 
 • Om du är gift är beloppet 4 958 kronor.

 • För kvarboende make eller maka vid delat boende är minimibeloppet 5 752 kronor.

Om du är sjuk eller har en funktionsnedsättning påverkar det minimibeloppet

Minimibeloppen kan höjas för barnfamiljer och personer som har särskilda kostnader på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel arvode för god man eller höjda matkostnader.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbeloppet är summan av din bostadskostnad och minimibeloppet.

Vad betalar jag i avgift?

Nettoinkomsten är din sammanlagda inkomst efter skatt. Från din nettoinkomst drar vi av förbehållsbeloppet. Det som blir kvar är den summa som du kan betala för omsorg, dagvård, matdistribution och trygghetslarm. Om avgifterna för din omsorg och service blir högre än ditt avgiftsutrymme, sänks avgifterna.

Hur påverkas avgiftsutrymmet om jag är gift?

Om du är gift och bor tillsammans med din make eller maka, läggs era inkomster ihop och delas sedan på två. Avgiften beräknas sedan individuellt. Om ni bor i varsitt boende räknas ni som ensamstående, vilket betyder att förbehållsbeloppet blir högre.

Ett räkneexempel

Katarina bor ensam. Hon har trygghetslarm och får hjälp av hemtjänsten. Det kostar 534 kronor per månad för personlig omvårdnad och 638 kronor för städning och för trygghetslarmet 212 kronor. Summan för Katarinas avgifter blir 1 384 kronor per månad.

Så räknar vi fram om Katarina har råd att betala sina avgifter:

Inkomster

 
Inkomst 10 000 kr
Bostadstillägg 500 kr
Summa inkomster 10 500 kr

Förbehållsbelopp

 
Boendekostnad - 4 000 kr
Minimibelopp - 5 752 kr

Avgiftsutrymme

 
Kvar till avgifter 748 kr

Eftersom Katarina inte har råd att betala hela sin avgift på 1 384 kronor minskas den till 748 kronor.

Frånvaro

Om du bor i särskilt boende och är på sjukhus minskas mat- och omsorgsavgiften, vid annan frånvaro minskas omsorgsavgiften om du har anmält den sju dagar i förväg och avstått minst sju dagar.
Om du har hemtjänst minskas avgiften om du har anmält den sju dagar i förväg och avstått minst sju dagar.

Beslut om avgiften

Ett avgiftsbeslut skickas till dig. Om du vill ändra uppgifter kan du göra det på inkomstblanketten som du fått av biståndshandläggaren eller laddar ner på kommunens webbplats, du kan även kontakta din avgiftshandläggare. Om du vill överklaga får du tillsammans med ditt avgiftsbeslut information om hur du gör.

Betala med autogiro eller e-faktura

Du kan betala dina avgifter med autogiro. Autogiro innebär att vi drar summan direkt från ditt bankkonto varje månad. Om du inte vill betala med autogiro kan du få din faktura som e-faktura i stället för en pappersfaktura. Fakturan skickas då direkt till din internetbank.

Läs mer om hur du betalar med autogiro eller får e-faktura

Avgiftstabell för omsorgstaxan 2021

Dokument

Uppdaterad 25 januari 2021