Personlig assistans i kommunens regi

Personlig assistans är ett stöd till dig som tillhör personkretsen enligt LSS och som behöver omfattande hjälp för att klara vardagen. Din personliga assistans ger möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Du kan välja att Huddinge kommun utför din personliga assistans. 

Varför ska jag välja Huddinge kommun som utförare?

  • Vårt mål är att du ska ha ett rikt liv. Vi skräddarsyr din assistans utifrån ditt beslut och efter vad du behöver.
  • Vi rekryterar eller erbjuder befintlig personal utifrån dina önskemål.
  • Huddinge kommun har en gemensam värdegrund och arbetar utifrån att ge självbestämmande, delaktighet och ett gott bemötande. 
  • Vi ordnar all personaladministration, såsom löner, arbetsgivaravgifter, semestrar, sjuklöner, schemaläggning, sjukvikarier och omkostnadsersättning. Då vi som kommun alltid har det yttersta ansvaret för att assistansen fungerar är det tryggt att välja oss som utförare.

När vi ska inleda samarbetet

När du väljer kommunen som din assistansanordnare får du en personlig kontakt med en av våra tre enhetschefer som du kan vända dig till om du har frågor eller funderingar. 

Innan vi kommer igång med din personliga assistans har du och enhetschefen ett möte. Tillsammans gör ni en personlig genomförandeplan, bestämmer ett uppstartsdatum samt gör en kartläggning av arbetsmiljön.

Rekrytering av personal

Rekryteringen kan ske på olika sätt, beroende på hur delaktig du själv vill vara. 

Du kan själv vara med och bestämma över vem eller vilka som ska assistera dig. Här kan du själv komma med förslag.

Vi kan hjälpa till med annonsering och intervjuer

Om annonsering krävs sätter vi tillsammans upp kriterier för vem du söker som assistent. Då ansökningarna har kommit in kan du själv välja att ansvara för urvalet och intervjuerna eller låta oss göra det.

Det är du som väljer

Om du vill att vi ska ansvara för rekryteringen, ger vi dig alltid förslag på assistenter som vi anser vara lämpliga. Vi presenterar förslagen för dig, sedan är det du som väljer vem som ska bli din assistent.
Oavsett vem som anställs har kommunen arbetsgivaransvar och samma regler, lagar och riktlinjer gäller för alla.

Introduktion

Planeringen av insatsen och introduktionen gör du, enhetschefen och assistenterna tillsammans.

Schemaläggning

Innan assistansen börjar gör vi gemensamt ett schema som anger vilken personal som arbetar och vilka tider. Om du vill göra ändringar i schemat, kontaktar du enhetschefen minst en månad innan.

När assistansen har kommit i gång

Vi hjälper dig med pappersarbetet

Om du har ett beslut från Försäkringskassan hjälper vi dig att sammanställa din försäkringskasserapport varje månad.

Vikarier

Vid frånvaro ersätter vi din ordinarie assistent med en vikarie. Vi strävar efter att sätta in vikarier som redan har fått introduktion hos dig. Vi har även en väl fungerade vikariepool där vi har kompetent och omtyckt personal som arbetar.

När jag vill förändra insatsen

När du väljer kommunen som utförare av din personliga assistans skrivs ett avtal mellan dig och kommunen. Uppsägningstid för avtalet är tre månader.

Om du vill byta ut den personliga assistenten meddelar du enhetschefen minst en månad innan. Den tiden behövs för att hitta en ersättare och erbjuda annat arbete för den som slutar.

Ändringar i beslut

Om ditt beslut löper ut måste du själv eller din gode man ansöka om förlängning.

Om ditt behov av personlig assistans ökar tillfälligt, till exempel vid resor, ansöker du om utökning i beslutet hos kommunens biståndskansli i god tid innan.

Om ditt behov av personlig assistans ökar varaktigt söker du utökning av assistanstimmar hos Försäkringskassan.

Uppdaterad 8 november 2017