Tillsyn för skolungdom över 12 år

Du som är över 12 år och har en funktionsnedsättning kan ansöka om tillsyn före och efter skoldagens slut samt under skollov. En förutsättning är att din vårdnadshavare arbetar eller studerar och att du inte kan vara ensam hemma.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om korttidstillsyn ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Det gör du genom att kontakta Huddinge servicecenter.

Insatsen är avgiftsfri men du betalar för måltider.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan om dig.

Att vara på fritids

På fritids arbetar erfaren personal som skapar en trygg miljö. Vi ger dig möjlighet att träffa och umgås med kamrater.
Du som kan väljer själv vad du vill göra. Annars hjälper personalen dig att hitta en aktivitet som passar dig.

Du är välkommen även på lovdagar

Under skolans lovdagar erbjuder vi heldagsomsorg och då har du möjlighet att göra utflykter och ta del av aktiviteter.

Vi gör uppföljning

Minst en gång per år har vi planeringssamtal med dig. Då följer vi upp och utvärderar din tid på fritids och planerar framåt. Personalen lyssnar alltid och tar gärna emot synpunkter från dig och din familj.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 10 januari 2017