Lämna kriminalitet

Det kan vara svårt att ta sig ur kriminalitet utan hjälp. I Huddinge kommun kan du som vill lämna en kriminell gruppering och börja om i livet få stöd genom att kontakta avhopparenheten.

Avhopparenheten vänder sig till dig som är 20 år eller äldre. Tillsammans med dig undersöker vi på din situation och dina behov.

Du kan vända dig till för 

  • frågor
  • allmänna råd
  • ansöka om insatser.

Sekretess och samverkan med andra myndigheter

Vi arbetar under sekretess. Det betyder att vi aldrig får lämna ut några personuppgifter om dig till annan person eller myndighet utan ditt medgivande.

Vi samarbetar med polismyndighetens avhopparsamordnare när det finns behov av det, men aldrig utan ditt medgivande.

För dig som inte fyllt 20 år

Om du är under 20 år och har problem med kriminalitet kan du vända dig till barn- och ungdomsenheten.

Även du som är orolig för en ung person du känner som har sådana problem kan vända dig till barn- och ungdomsenheten. Du kan också göra en orosanmälan. 

Barn- och ungdomsenheten 

Orosanmälan – barn som far illa

Gör så här om du är intresserad

Om du är intresserad av att få stöd, kontakta någon av oss på avhopparenheten. 

Kontakta avhopparenheten

Uppsökare
Erol Tümen
08-535 316 24

Vi svarar i mån av tid och möjlighet 09.00–12.00 och 13.00–16.30. Om vi inte svarar går det bra att tala in meddelande på telefonsvararen med kontaktuppgifter. 

Besöksadress: 
Klockarvägen 13A
141 61 Huddinge

Uppdaterad 15 maj 2023

Var informationen till din hjälp?