Missbruk och beroende

Har du ett missbruk eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar? Då kan du få stöd att ta dig ur det.