Boendestöd

Boendestöd är till för dig som har problem med beroende och behöver hjälp i vardagen.

Boendestöd betyder att du får stöd så att du klarar din vardag både inom och utanför hemmet. Du kan både få praktisk hjälp och socialt stöd. Det stöd du får planeras tillsammans med dig. 

Du kan till exempel få stöd så att du klarar av att

  • sköta ditt hem
  • göra olika ärenden
  • ta kontakt med myndigheter. 

Boendestödjare arbetar med att motivera dig att bli nykter eller drogfri, eller att fortsätta vara det. 

Boendestöd är frivilligt och kostar inget. Du ska vara bosatt i Huddinge kommun för att få stöd.

Så ansöker du

Uppdaterad 10 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?