Öppenvård vuxna

Du som har ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel kan få behandling inom öppenvården. Även du som är anhörig till någon med riskbruk, missbruk eller beroende kan få stöd.

Så fungerar det

 • Ta först kontakt med en socialsekreterare och gör en ansökan. För att få vård behöver du ett biståndsbeslut. 
 • Vi bokar in ett besök hos öppenvården när du fått ett beslut. Under besöket får du veta mer om den behandling du är intresserad av.
 • Du, din socialsekreterare och din behandlare tar tillsammans fram en plan för din behandling. Ni kommer även överens om när din behandling ska påbörjas. 
 • En gång i månaden är det uppföljningsmöte. På mötet deltar du, din socialsekreterare och din behandlare.
 • Drogtester och nykterhetskontroller görs under hela behandlingstiden. 

Så ansöker du som stöd

Behandlingar vid missbruk och beroende

Det finns flera olika behandlingsprogram. Alla är anpassade efter de olika faserna i ett beroende. 

 • 12-stegsprogrammet
 • kognitiv beteendeterapi
 • motivationsbehandling
 • enskild behandling
 • sysselsättning
 • utslussbehandling.

Stöd till anhöriga

Även du som är anhörig till någon med riskbruk, missbruk eller beroende kan få stöd hos öppenvården.

Kontakta oss

Besöksadress:
Kyrkogårdsvägen 12
141 62 Huddinge

Telefon:
Expedition
08-535 316 82

Enhetschef Sara Hållstrand Martinsson
08-535 316 80
sara.hallstrand-martinsson@huddinge.se

Stöd till anhöriga:
För rådgivningssamtal och mer information: 08-535 316 82
Telefontid måndag–onsdag klockan 16.00–17.00.
Ingen föranmälan eller remiss behövs.

Uppdaterad 11 april 2023

Var informationen till din hjälp?