Öppenvård vuxna

Forum 4:a är öppenvård för vuxna som har ett missbruk eller är beroende av alkohol, narkotika och/eller spel, och som bor i Huddinge kommun. Vi erbjuder även stöd till anhöriga till personer med riskbruk, missbruk eller beroende.

Så går det till

 • Ta först kontakt med beroendeenheten. För att få öppenvårdens insatser behöver du ett beslut från beroendeenheten.
 • Vi bokar in ett informationsbesök på Forum 4:a. Då får du veta mer om den behandling du är intresserad av.
 • En individuell planering görs tillsammans med socialsekreterare och behandlare på Forum 4:a. Ni kommer överens om en lämplig tidpunkt för att påbörja behandlingen.
 • Regelbundna uppföljningsmöten hålls cirka en gång per månad. På mötet deltar du, din socialsekreterare och din behandlare på Forum 4:a.
 • Drogtester och nykterhetskontroller sker under hela behandlingstiden. 

Behandlingsprogram

Behandlingsprogrammen på Forum 4:a är utformade efter beroendeutvecklingens olika faser:

 • 12-stegsprogrammet
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Motivationsbehandling
 • Enskild behandling
 • Sysselsättning
 • Utslussbehandling

Som ett komplement till den psykosociala behandlingen erbjuder Forum 4:a även friskvårdsaktiviteter, kulturaktiviteter och fritidsaktiviteter.

Stöd till anhöriga

Forum 4:a erbjuder stöd till anhöriga till personer med riskbruk, missbruk eller beroende.

Stöd till spelberoende och deras närstående

Förutom behandling i vår öppenvård finns även stöd att få hos följande:

Kontakta oss

Besöksadress:
Kyrkogårdsvägen 12
141 62 Huddinge

Telefon:
Expedition
08-535 316 82

Enhetschef Sara Hållstrand Martinsson
08-535 316 80
sara.hallstrand-martinsson@huddinge.se

Stöd till anhöriga:
För rådgivningssamtal och mer information: 08-535 316 82
Telefontid måndag–onsdag klockan 16.00–17.00.
Ingen föranmälan eller remiss behövs.

Uppdaterad 4 september 2019

Var informationen till din hjälp?