Stödboenden

Balder

Balder är ett stödboende för dig som tagit dig ur dina missbruks- eller beroendeproblem. För att få bo här ska du sakna eget boende och vara motiverad att leva ett drogfritt och nyktert liv.

Balder består av ett kollektivbostadshus med fyra lägenheter. Alla boende har egna rum men delar gemensamma utrymmen och skötsel. Det finns även ett antal träningsbostäder för personer som kommit längre i sin rehabilitering.

Så ansöker du

För att ansöka om en plats på Balder, kontakta en socialsekreterare på beroendeenheten på telefon 08-535 379 02.

Kontakta oss

Besöksadress:
Häradsvägen 2A
141 39 Huddinge

Telefon: 08-535 308 43


Lissma stödboende

Lissma stödboende vänder sig till bostadslösa män över 55 år med främst alkoholberoende och som är i behov av ett långsiktigt boende. Här får varje boende stöd efter sina behov.

På Lissma finns sammanlagt åtta platser, varav två är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Alla boende hjälps åt med matlagning, städning och skötsel av huset och gården. Personal finns tillgänglig dag och kväll med tillsyn på nätterna av kommunens nattpatrull.

Så ansöker du

För att ansöka om en plats på Lissma, kontakta en socialsekreterare på beroendeenheten på telefon 08-535 379 02.

Kontakta oss

Besöksadress:
Lissmavägen 8
142 91 Skogås

Telefon:
08-535 315 05
070-198 65 94

Enhetschef:
Lill-Marie Öhman
08-535 316 72


Uppdaterad 28 januari 2020

Var informationen till din hjälp?