Så här går en barn- och ungdomsutredning till

En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att hämta in uppgifter om barnets behov. Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i Centrum).

För att få en så bra bild som möjligt kontaktas ofta andra i barnets omgivning, såsom barnavårdscentral, förskola och skola. I undantagsfall kan sådana kontakter tas även mot vårdnadshavarens vilja.

En utredning ska slutföras inom fyra månader, om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. En arbetsplan upprättas tillsammans med föräldrarna, som också kan ge förslag på personer som kan tillföra viktiga uppgifter.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån det insamlade materialet, som ligger till grund för om barnet och föräldrarna ska erbjudas stöd.

Barnets vårdnadshavare och barnet självt (om det fyllt 15 år) får ta del av utredningen.

Vad händer om man inte kan komma överens?

Föräldrarna och socialtjänsten är oftast överens om vilket stöd barnet och föräldrarna kan behöva.

Om socialtjänsten kommer fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet, men vårdnadshavaren eller barnet självt – om det fyllt 15 år – motsätter sig detta, beslutar förvaltningsrätten om vård enligt LVU (lagen om vård av unga) efter ansökan från socialnämnden. Både barnet och vårdnadshavaren får ett offentligt biträde – oftast en advokat.

Vem gör utredningarna?

Det är en socialsekreterare som gör barn- och ungdomsutredningar och sköter alla kontakter med föräldrar och barn. Det är socialnämnden som är ytterst ansvarig för att människor som bor och vistas i kommunen får den omsorg och vård de har rätt till. 

Kontakta oss

Huddinge servicecenter
Patron Pehrs väg 6 
141 85 Huddinge

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: måndagar och onsdagar 13.30-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?