Om ett barn inte har det bra

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten. Socialtjänsten har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Du behöver inte vara säker på att någon inte har det bra, det räcker med att du är orolig. Det är sedan socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om det behövs en utredning eller inte.

Så anmäler du

Så här gör du om du vill göra en anmälan:

  • Gör anmälan via en e-tjänst
  • Ring till Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 och be att få prata med mottagningen på barn- och ungdomssektionerna.
  • Utanför kontorstid kan du göra en orosanmälan till socialjouren på telefonnummer 020-70 80 03.

Du kan anmäla anonymt

Det är bra om du som har lämnat information från början kan delta tillsammans med socialtjänsten och personen som anmälan gäller. Detta för att ge samma information och möjlighet att bekräfta eller bemöta det som har blivit sagt.

Men du kan också välja att anmäla anonymt. Då ska du inte uppge ditt namn och telefonnummer när du ringer för att göra anmälan. Föräldrarna till det barn anmälan gäller har rätt att läsa det som står i anmälan.

När du har gjort en anmälan

När vi har fått in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller får träffa en socialsekreterare. En socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer som kommer till socialtjänsten.

Efter träffarna tar socialtjänsten beslutet att antingen öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd som personen eller familjen behöver, eller att avsluta förhandsbedömningen utan en utredning. Då tas den som har blivit anmäld bort från socialtjänstens personregister. Om en utredning läggs ned kan du göra en ny anmälan.

Du som har anmält får ingen information tillbaka om hur det går i fallet eftersom vi jobbar under sekretess för att skydda den personliga integriteten hos samtliga inblandade.

Om det blir en utredning

En socialsekreterare tar över ansvaret för utredningen. Utredningen får högst ta fyra månader. Därefter ser man till att barnet och familjen får den hjälp den behöver. Utredningen kan också avslutas med att socialsekreteraren bedömer att man inte behöver göra någon insats.

Här kan du läsa mer om hur en utredning om barn går till.

Kontakta oss

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom kan du göra en anmälan på följande sätt:

  • Gör anmälan via e-tjänst.
  • Ring till Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 och be att få prata med mottagningen på barn- och ungdomssektionerna.
  • Utanför kontorstid kan du göra en orosanmälan till socialjouren på telefonnummer 020-70 80 03.

Huddinge kommun
Barn- och ungdomssektionerna
Individ- och familjeomsorgen
141 85 Huddinge

Uppdaterad 1 mars 2019

Var informationen till din hjälp?