Våld i nära relationer

För dig som är vuxen

Har du utsatts för våld?

Har du utsatts för våld, kränkningar, hot eller trakasserier från din partner? Eller har du utsatts för hedersrelaterat våld? Du kan få hjälp genom råd och stöd, bearbetande samtal och skyddat boende vid behov.

Har du använt våld eller hot?

Har du svårt att hantera ilska och aggressioner? Har du använt våld eller hot mot din partner eller närstående? Det går att förändra beteenden och förhållningssätt. Du kan få hjälp genom behandlande samtal för dig som vill och behöver arbeta med ilska, aggressioner och våld.

Kontakta oss för stöd och hjälp

Telefon:
08-535 316 10

Telefontid:
måndag–fredag: klockan 9.30-11.30

Vid övriga tider eller om vi inte svarar kommer du till vår telefonsvarare. Om du känner att det är säkert och tryggt kan du uppge ditt namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka samma dag. Vi gör tre försök att kontakta dig. Därefter är du välkommen att ta kontakt på nytt om vi inte har kommit i kontakt.

Om du inte har möjlighet att ringa oss är du välkommen att mejla oss. Vi läser inkomna mejl dagligen och besvarar så snart vi har möjligt, inom 48 timmar.

E-post:
enhetenmotvald@huddinge.se

Det är viktigt att du skriver ditt namn och telefonnummer samt när det är möjligt för oss att kontakta dig på ett säkert sätt. Vi gör tre försök att kontakta dig därefter är du välkommen att ta kontakt på nytt om vi inte har kommit i kontakt.

På kvällar och helger: 

Ring Socialjouren på telefon 020-70 80 03. 
I nödsituation, ring 112!

Hos oss arbetar socionomer. Du måste vara över 18 år och bo i Huddinge kommun. Vi har sekretess och alla samtal är kostnadsfria.


Barn och ungdomar

Blir du slagen hemma eller har du en förälder som är våldsam eller hotfull mot någon annan i din familj? Är du ung och upplever att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation? Prata med någon vuxen du litar på, en lärare, skolsköterskan eller kuratorn i skolan. Det är deras jobb att se till att du får hjälp. Du kan också kontakta mottagningsteamet för barn och unga eller ta kontakt med ungdomsmottagningen.

Uppdaterad 14 maj 2020

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!