Våld i nära relationer

För dig som är vuxen

Har du utsatts för våld?

Har du utsatts för våld, kränkningar, hot eller trakasserier från din partner? Eller har du utsatts för hedersrelaterat våld? Du kan få hjälp genom råd och stöd, bearbetande samtal och skyddat boende vid behov.

Har du använt våld eller hot?

Har du svårt att hantera ilska och aggressioner? Har du använt våld eller hot mot din partner eller närstående? Det går att förändra beteenden och förhållningssätt. Du kan få hjälp genom behandlande samtal för dig som vill och behöver arbeta med ilska, aggressioner och våld.

Kontakta oss för stöd och hjälp

Telefon:
08-535 316 10

På kvällar och helger:
Ring Socialjouren på telefon 020-70 80 03. 
I nödsituation, ring 112!

Du får hjälp av socionomer och behandlare. Du måste vara över 18 år och bo i Huddinge kommun. Vi har sekretess och alla samtal är kostnadsfria.


Barn och ungdomar

Blir du slagen hemma eller har du en förälder som är våldsam eller hotfull mot någon annan i din familj? Är du ung och upplever att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation? Prata med någon vuxen du litar på, en lärare, skolsköterskan eller kuratorn i skolan. Det är deras jobb att se till att du får hjälp. Du kan också kontakta mottagningsteamet för barn och unga eller ta kontakt med ungdomsmottagningen.

Uppdaterad 12 september 2017

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!