Ansöka om stöd vid psykisk ohälsa

Du som är 18–65 år och har betydande svårigheter att klara av din vardag på grund av psykisk ohälsa kan få stöd.

Du kan vända dig till kommunen för hjälp i vardagen, sysselsättning och bostad. Regionen och vården ansvarar för vård och behandling.

För att beviljas stöd ska du ha betydande svårigheter att klara din vardag. Problemen ska vara långvariga och bero på psykiska besvär eller en socialpsykiatrisk diagnos, som ADHD eller ADD.

Så ansöker du

1. Boka möte med en handläggare

Ring för att boka ett möte med en handläggare. Om du vill kan du ta med dig någon på mötet. 

  •  Mottagningsenheten, telefon 08-535 303 00.

Tolk finns om du behöver det

Om du har svårt att förstå svenska eller är hörselskadad kan vi ordna en tolk. Om du är synskadad kan du få beslutet och utredningen upplästa.

2. Träffa en handläggare och lämna in ansökan

Du kan ansöka skriftlig eller muntligt. Vi kan skriva din ansökan under mötet, eller så får du med dig en blankett som du kan fylla i efteråt och lämna in eller skicka in. Blanketten finns även att ladda ner på hudding.se. 

Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen

3. Biståndshandläggaren utreder

När du har lämnat in din ansökan får du en biståndshandläggare som blir din personliga kontakt. Handläggaren utreder vad du behöver.             

Du kommer att få träffa din biståndshandläggare vid flera tillfällen för att berätta om din situation. Utredningen kompletteras ofta med uppgifter från din vårdkontakt.

Vi utreder din ansökan så snabbt som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vad du har ansökt om. 

4. Du får ett beslut

När utredningen är klar beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få. Du får beslutet med ett brev på posten.

Bifall – du har rätt till stöd

Bifall betyder att du har rätt till stöd. I beslutet står vilket stöd du har rätt till och hur mycket hjälp du kan få. Om du beviljas stöd så följs stödet upp och utvärderas regelbundet.

Avslag – du har inte rätt till det du ansökt om 

Avslag betyder att du inte har rätt till det du har ansökt om. Du kan också få avslag på bara en del av ansökan. Det betyder att du får vissa saker men inte alla saker som du ansökte om.

Om du får avslag ska handläggaren förklara både skriftligt och muntligt varför du inte får det du har ansökt om.

Överklaga beslut

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan kan du överklaga beslutet. 

Överklaga beslut

Kontakta mottagningsenheten

Besöksadress: 
Klockarvägen 13A
141 61 Huddinge

E-postadress:
mottagning.vuxen@huddinge.se 

Telefon:
08-535 303 00

Fax:
08-535 379 01

Telefontid:
måndag–torsdag klockan 9.00–16.30
fredag klockan 9.00–14.30

Om vi inte svarar kommer du till vår telefonsvarare. Om du känner att det är säkert kan du lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka.

Om du inte har möjlighet att ringa är du välkommen att skicka e-post. Vi läser inkomna mejl dagligen och svarar inom 48 timmar.

Uppdaterad 15 maj 2023

Var informationen till din hjälp?