Överklaga beslut

Om du tycker att du har fått ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

Du överklagar genom att skicka ett brev till Huddinge kommun. Kommunen skickar ditt brev vidare till domstol. 

Skicka brevet till: 

Huddinge kommun
Socialförvaltningen 
Enhetens namn 
141 85 Huddinge.

Du måste skicka brevet till oss inom tre veckor från den dagen du tagit del ditt beslut, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Kommunen är alltid skyldig att ändra ett beslut om det är uppenbart oriktigt.

Det här behöver du skriva tydligt i brevet

  • Tala om vilket beslut du överklagar. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer skriver du det.
  • Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill göra.
  • Underteckna och gör ett namnförtydligande under namnteckningen.
  • Ange ditt namn, telefonnummer, personnummer och din postadress.

Du kan också skicka med handlingar eller annat som du anser stöder din överklagan.

Om du har ett ombud, god man eller förvaltare

Du kan givetvis anlita ett ombud för att sköta ditt överklagande. Om du vill kan ditt ombud underteckna skrivelsen. Om du har en god man eller förvaltare bör hon eller han underteckna skrivelsen.

Om du har frågor kring överklagan eller vill ha hjälp med att överklaga är du välkommen att ta kontakt med din handläggare som du når via Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00.

Huddinge servicecenter

Öppettider

Under öppettider för drop-in-besök har du också möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen, göra utskrifter och hämta ut parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kötider när du ringer Servicecenter

Generellt är det kortast kötid efter klockan 13.00, eller klockan 08.00-12.00 på torsdag och fredagar.

Ordinarie öppettider

  • Måndag-torsdag kl 10.00-17.00
  • Fredag kl 10.00-15.00
  • Helgdagar stängt.

Avvikande öppettider under 2023

  • måndag den 25 december: stängt (juldagen) 
  • tisdag den 26 december: stängt (annandag jul) 
  • måndag den 1 januari 2024: stängt (nyårsdagen)

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 19 januari 2023

Var informationen till din hjälp?