Överklaga beslut

Om du tycker att du har fått ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

Du överklagar genom att skicka ett brev till Huddinge kommun. Kommunen skickar ditt brev vidare till domstol. 

Skicka brevet till: 

Huddinge kommun
Socialförvaltningen 
Enhetens namn 
141 85 Huddinge.

Du måste skicka brevet till oss inom tre veckor från den dagen du tagit del ditt beslut, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Kommunen är alltid skyldig att ändra ett beslut om det är uppenbart oriktigt.

Det här behöver du skriva tydligt i brevet

  • Tala om vilket beslut du överklagar. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer skriver du det.
  • Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill göra.
  • Underteckna och gör ett namnförtydligande under namnteckningen.
  • Ange ditt namn, telefonnummer, personnummer och din postadress.

Du kan också skicka med handlingar eller annat som du anser stöder din överklagan.

Om du har ett ombud, god man eller förvaltare

Du kan givetvis anlita ett ombud för att sköta ditt överklagande. Om du vill kan ditt ombud underteckna skrivelsen. Om du har en god man eller förvaltare bör hon eller han underteckna skrivelsen.

Om du har frågor kring överklagan eller vill ha hjälp med att överklaga är du välkommen att ta kontakt med din handläggare som du når via Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00.

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14.00 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
  • Fredag kl 08.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00 
  • Fredag: kl 10.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 19 januari 2023

Var informationen till din hjälp?