Särskilt boende

Om du inte klarar dig med den hjälp du kan få hemma kan du ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. På boendet kan du få hjälp med det som du inte klarar av själv. Du får också stöd i det som kan kännas viktigt att sköta på egen hand.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om boende ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Man betalar hyra för sin bostad. En avgift kan tas ut för omsorg och måltider.

Läs mer om hur du ansöker om särskilt boende.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan om dig. 

Särskilda boenden

Falkens särskilda boende

Boendet Falken ligger i Vårby gård i närheten av affärer, bibliotek, buss och tunnelbana. Vi har nio lägenheter och en gemensam lokal.

Du får stöd och är delaktig

När du flyttar in hos oss får du en kontaktperson i personalgruppen. På Falken är du med och bestämmer i planeringen av allt som rör dig. Du får stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare och hjälp att finna daglig sysselsättning.

På boendet

I gemensamhetslokalen lagar vi till exempel mat tillsammans, fikar och gör olika aktiviteter. Personalen på Falken har ett nära samarbete med socialpsykiatrins träfflokaler och arbetsträningsverksamheter.
Kvällar och nätter har du som boende tillgång till socialpsykiatrins nattpatrull. Boendet har tillgång till sjuksköterska några timmar i veckan.

Kontakta Falkens särskilda boende

Adress:
Vårby allé 52
143 40 Vårby

Telefon: 08-535 357 94

Solhagavägens särskilda boende 

Boendet Solhagavägen ligger i Masmo i närheten av affär, buss och tunnelbana. Vi har åtta lägenheter och en gemensam lokal.

Du får stöd och är delaktig

Vid inflyttning på Solhagavägen blir du tilldelad två kontaktpersoner. Av dem får du stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare. Du är med och bestämmer i planeringen av allt som rör dig. På Solhagavägen arbetar personalen för att stödja dig i att klara vardagen så självständigt som möjligt.

På boendet

Vissa aktiviteter sker i grupp, till exempel promenader, utflykter och matinköp. Personalen har ett nära samarbete med socialpsykiatrins träfflokaler och arbetsträningsverksamheter.

På Solhagavägen finns det personal dygnet runt och tillgång till sjuksköterska ett antal timmar i veckan.

Kontakta Solhagavägens särskilda boende

Adress:
Solhagavägen 6-8
143 31 Vårby

Telefon: 08-535 347 21

 

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?