Sysselsättning inom socialpsykiatrin

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, bor i Huddinge kommun och är mellan 18 och 65 år kan delta i någon av socialpsykiatrins öppna eller biståndsbedömda sysselsättningsverksamheter.

Vårt arbetssätt

Vi som arbetar inom sysselsättningen är aktivitetshandledare med olika kompetenser med ett brett kunnande om psykiska funktionsnedsättningar.

Våra sysselsättningsverksamheter genomsyras av en individuell planering utifrån dina behov, resurser och förmågor med stort fokus på återhämtning. Återhämtning är en individuell process som innebär att du steg för steg upptäcker vad du är bra på och kan ta beslut som är viktiga i ditt liv. En del av vårt arbete kring återhämtning sker i naturen. Vi arbetar för en aktiv brukardelaktighet.

Kontakta sysselsättningens mottagning för att få veta mer eller boka ett studiebesök.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med dig har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan om dig.

Öppen sysselsättning

I kommunen finns tre sysselsättningsverksamheter dit du kan komma och umgås med andra, ta en fika, läsa tidningen eller en bok. Möjlighet finns att delta i kurser och aktiviteter, till exempel konstkurs, kör, fotokurs och olika utflykter. För att delta behövs inget biståndsbeslut. Dessa verksamheter finns på Aktivitetshuset i Huddinge, Fleming och Framåt (för unga vuxna 18-30 år) i Flemingsberg.

Biståndsbedömd sysselsättning

I vår biståndsbedömda sysselsättning arbetar vi mer individuellt med dina behov och där du är/befinner dig i din återhämtningsprocess. Du och din kontaktperson lägger tillsammans upp ett schema med aktiviteter i sysselsättningen utifrån dina intressen och önskemål, som ett sätt att bygga upp struktur och rutiner i din vardag. Även den biståndsbedömda sysselsättningen finns på Aktivitetshuset i Huddinge, Fleming och Framåt (för unga vuxna 18-30 år) i Flemingsberg.

IPS - Individuellt stöd till arbete och studier

Inom ramen för den biståndsbedömda sysselsättningen finns även möjlighet att ansöka om IPS, som är ett individanpassat stöd till arbete eller studier.

För att kunna delta i den här typen av sysselsättning så behöver du göra en ansökan hos en biståndshandläggare på kommunens Socialpsykiatrienhet.

Kontakta oss

Mottagningsenheten: 
08-535 303 00

Mottagningen sysselsättning: 
08-535 316 67

Aktivitetshuset: 
Sördalavägen 22

Tel: 08-535 305 60

Fleming och Flemings second hand-butik:
Diagnosvägen 4F

Tel: 08-535 336 42

Framåt: 
Diagnosvägen 4f

Tel: 08- 535 316 67

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
  • Fredag kl 08.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
  • Fredag: kl 10.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 7 november 2022

Var informationen till din hjälp?