Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet vänder sig till personer från 18 år med en långvarig psykisk ohälsa som kan behöva hjälp av samhället men som på egen hand inte sökt detta. Uppsökarna kan bland annat informera om vilket stöd du kan söka från socialtjänsten, sjukvården och andra organisationer, och även följa med vid besök hos dessa. Målet är att du ska få det stöd du behöver.

Hör av dig till oss om du vill få hjälp eller har frågor. Även du som är orolig för en granne, vän, anhörig eller som i din profession mött en person med långvarig psykisk ohälsa som inte har någon pågående hjälpsinsats, är välkommen att höra av dig till oss. 

Uppdaterad 25 maj 2021

Var informationen till din hjälp?