Utbildningar

Vill du veta mer om att främja hälsa, förebygga ohälsa och andra sociala och ekonomiska problem? Då kan du ta del av våra webbutbildningar.

Utbildningarna är framtagna utifrån Huddinge kommuns förebyggande arbete med att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor.

Utbildningarna är öppna för alla och det kostar inget att ta del av dem.

Så kommer du igång

Se aktuella utbildningar nedan och klicka dig vidare till vår kompetensmeny. Gör så här:

  1. Klicka på utbildningen du vill gå.
  2. På nästa sida, klicka på "Besök som gäst".
  3. Välj utbildning för att läsa mer och komma igång.

Aktuella utbildningar

Illustration för utbildningen våld i nära relationer.

Våld i nära relationer

I utbildningen får du råd och tips på vad du kan göra för att förhindra våldet. Utbildningen består av fyra kortfilmer med några reflektionsfrågor per film.

Läs mer och gå utbildningen - Våld i nära relationer

Illustration. Nedstämd tjej i förgrunden,  ungdomar med cigarett och flaskor i bakgrunden.

Bruk av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar

Allt om och hur det utvecklas. Lär dig om risk- och skyddsfaktorer, tidig upptäckt och insatser till barn, unga och äldre som far illa. Även vilka skyldigheter rättigheter du har som chef eller medarbete.

Läs mer och gå utbildningen - Bruk av alkohol,  narkotika, tobak och spel om pengar

Uppdaterad 20 november 2023

Var informationen till din hjälp?