Våld i nära relationer

Våld i nära relation är ingen privatsak utan ett brott och ett allvarligt folkhälsoproblem. Både du som är utsatt för våld och hot och du som utsätter någon annan kan få hjälp.

Våld i nära relation kan till exempel vara att

 • bli slagen av sin partner eller någon annan närstående
 • få utstå hot eller kränkande och elaka ord
 • bli kontrollerad i sin vardag
 • inte få ta hand om sina egna pengar
 • bli tvingad till sexuella handlingar.

För dig som är utsatt för våld

Har du utsatts för våld, kränkningar, hot eller trakasserier från din partner eller för hedersrelaterat våld? Då kan du få hjälp att ta dig ur det.

Du kan få hjälp genom

 • råd och stöd
 • bearbetande samtal
 • kontaktperson
 • skyddat boende

Filmer om när våld i nära relation smyger sig på

I de här fyra filmerna från Akademiskt primärvårdscentrum beskrivs vad normalisering är och hur våld kan ses som en process där gränserna för vad som är normalt förskjuts.

Normalisering (youtube.com)

När våld i nära relation blandas ihop med kärlek (youtube.com)

När våld i nära relationer bevittnas av barn (youtube.com)

Kontroll, isolering, anpassning och förskjutning av gränser (youtube.com)

För dig som vill sluta använda våld 

Har du svårt att hantera ilska och aggressioner? Har du använt våld eller hot mot din partner eller närstående? Det går att förändra beteenden och förhållningssätt för dig som vill och behöver arbeta med ilska, aggressioner och våld.

Du som vill sluta använda våld eller hot mot din partner eller en närstående kan få hjälp genom behandlande samtal.

För dig med erfarenhet av sex mot ersättning eller är utsatt för människohandel

Har du sålt sex mot ersättning eller är du utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Då kan du få hjälp att ta dig ur det.

Du kan få hjälp genom

 • samtalsbehandling
 • socialsekreterarstöd
 • kontaktperson
 • skyddat boende.

För dig som vill sluta köpa sexuella tjänster

Du som vill sluta köpa sexuella tjänster kan få rådgivning och behandlande samtal. 

 

Kontakta oss för stöd och hjälp – från 20 år

Kontakta oss på vuxensektionens mottagningsenhet för stöd och hjälp om du utsätts eller har utsatts för våld i nära relationer eller om du som utövare vill sluta använda våld.

Telefon:
08-535 303 00

Fax:
08-535 379 01

Telefontid:

 • Måndag–torsdag kl. 09.00–16.30
 • Fredag kl. 09.00–14.30

Om vi inte svarar kommer du till vår telefonsvarare. Om du känner att det är säkert kan du lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka.

Om du inte har möjlighet att ringa oss är du välkommen att skicka e-post. Vi läser inkomna mejl dagligen och svarar inom 48 timmar.

E-post:
mottagning.vuxen@huddinge.se

Det är viktigt att du skriver ditt namn och telefonnummer och när vi kan kontakta dig på ett säkert sätt. Vi gör tre försök att kontakta dig därefter är du välkommen att ta kontakt på nytt om vi ännu inte har kommit i kontakt.

På kvällar och helger:

Hos oss arbetar socionomer. Du måste vara över 20 år och bo i Huddinge kommun. Vi har sekretess och samtalen kostar inget. 

Barn och unga upp till 20 år

Blir du slagen hemma eller har du en förälder som är våldsam eller hotfull mot någon annan i din familj? Är du ung och upplever att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation? Prata med någon vuxen du litar på, som en lärare, skolsköterska eller skolans kurator.

Det är deras jobb att se till att du får hjälp. Du kan också kontakta mottagningsteamet för barn och unga eller kommunens ungdomsmottagning.

Är ditt barn utsatt för våld i sin relation?

Är ditt barn eller en tonåring i din närhet ihop med någon? Verkar det vara en bra relation? Våld i ungas relationer är precis lika vanligt och allvarligt som våld i vuxnas relationer.

Förälder – ungarelationer.se

Kontakta oss - Mottagningsteamet för barn och unga upp till 20 år

Telefon:
08-535 300 00

Övrigt stöd för barn och unga

Ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen kan du få hjälp med frågor om kroppen, sexualitet eller preventivmedel. Du kan också få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Ungdomsmottagningen

Elevhälsan 

Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet har tillgång till elevhälsa i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. 

Elevhälsan 

Fältsekreterarna - en vuxen att prata med 

Den som är ung och behöver en trygg vuxen att prata med kan vända sig till en fältsekreterare på Förebyggarteamet. De finns till exempel i skolan, på fritidsgårdar och på nätet.

Även du som är förälder och har frågor och funderingar är välkommen att höra av dig.

Förebyggarteamet

Uppdaterad 5 februari 2024

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!