Våld i nära relationer

Våld i nära relation är ingen privatsak utan ett brott och ett allvarligt folkhälsoproblem. Både du som är utsatt för våld och hot och du som utsätter någon annan kan få hjälp.

Våld i nära relation kan till exempel vara att

 • bli slagen av sin partner eller någon annan närstående
 • få utstå hot eller kränkande och elaka ord
 • bli kontrollerad i sin vardag
 • inte få ta hand om sina egna pengar
 • bli tvingad till sexuella handlingar.

För dig som är utsatt för våld

Har du utsatts för våld, kränkningar, hot eller trakasserier från din partner eller för hedersrelaterat våld? Då kan du få hjälp att ta dig ur det.

Du kan få hjälp genom

 • råd och stöd
 • bearbetande samtal
 • kontaktperson
 • skyddat boende

Filmer om när våld i nära relation smyger sig på:

Normalisering (youtube.se)

När våld i nära relation blandas ihop med kärlek (youtube.se)

När våld i nära relationer bevittnas av barn (youtube.se)

Kontroll, isolering, anpassning och förskjutning av gränser (youtube.se)

För dig som vill sluta använda våld 

Har du svårt att hantera ilska och aggressioner? Har du använt våld eller hot mot din partner eller närstående? Det går att förändra beteenden och förhållningssätt för dig som vill och behöver arbeta med ilska, aggressioner och våld.

Du som vill sluta använda våld eller hot mot din partner eller en närstående kan få hjälp genom behandlande samtal.

För dig med erfarenhet av sex mot ersättning eller är utsatt för människohandel

Har du sålt sex mot ersättning eller är du utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Då kan du få hjälp att ta dig ur det.

Du kan få hjälp genom

 • samtalsbehandling
 • socialsekreterarstöd
 • kontaktperson
 • skyddat boende.

För dig som vill sluta köpa sexuella tjänster

Du som vill sluta köpa sexuella tjänster kan få rådgivning och behandlande samtal. 

Kontakta oss för stöd och hjälp – från 20 år

Telefon:
08-535 303 00

Fax: 
08-535 379 01

Telefontid:
måndag–torsdag klockan 9.00–16.30
fredag klockan 9.00–14.30

Om vi inte svarar kommer du till vår telefonsvarare. Om du känner att det är säkert kan du lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka.

Om du inte har möjlighet att ringa oss är du välkommen att skicka e-post. Vi läser inkomna mejl dagligen och svarar inom 48 timmar.

E-post:
mottagning.vuxen@huddinge.se

Det är viktigt att du skriver ditt namn och telefonnummer och när vi kan kontakta dig på ett säkert sätt. Vi gör tre försök att kontakta dig därefter är du välkommen att ta kontakt på nytt om vi ännu inte har kommit i kontakt.

På kvällar och helger: 

Ring socialjouren på telefon 020-70 80 03. 
I nödsituation, ring 112!

Hos oss arbetar socionomer. Du måste vara över 20 år och bo i Huddinge kommun. Vi har sekretess och samtalen kostar inget. 

Barn och unga upp till 20 år

Blir du slagen hemma eller har du en förälder som är våldsam eller hotfull mot någon annan i din familj? Är du ung och upplever att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation? Prata med någon vuxen du litar på, som en lärare, skolsköterska eller skolans kurator.

Det är deras jobb att se till att du får hjälp. Du kan också kontakta mottagningsteamet för barn eller kommunens ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagningen

Kontakta oss

Mottagningsteamet för barn och unga upp till 20 år

Telefon: 08-535 300 00

Föreningar och andra som erbjuder stöd

Utöver kommunens stöd finns föreningar och andra som erbjuder stöd.

Kvinnojouren i Huddinge

Öppen verksamhet som erbjuder råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. 
kvinnojourenhuddinge.se

Kvinnofridslinjen

Stödtelefon för dig som är utsatt för våld.
Telefonnummer: 020-50 50 50
kvinnofridslinjen.se

Stödlinjen för transpersoner

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp.

Telefonnummer: 020-55 00 00
stödlinjen för transpersoner

Stödlinjen för män

Telefonnummer: 020-80 80 80
stödlinjen för män

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som utövar eller riskerat att utöva våld i en nära relation.
Välj att sluta (valjattsluta.se)

Manscentrum

Manscentrum erbjuder samtalshjälp för dig som behöver stöd i att hitta lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livet.

Manscentrum (manscentrum.se)

Ellencentret

Ellencentret finns för dig som är mellan 15-25 år och har erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad “sugardejting” eller att bli såld av andra.

ELLENCENTRET 

Mika hälsa – för dig som har sex mot ersättning

Mika hälsa erbjuder råd och stöd och även behandling för tid som har sex mot ersättning eller lever i sexuell utsatthet.

Mika hälsa (beroendecentrum.se)

KAST – köpare av sexuella tjänster

KAST vänder sig till dig som köper sexuella tjänster, dig som har funderingar kring sexköp. eller som upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk. Genom KAST kan du få stöd i att bryta ett destruktivt sexuellt beteende.

KAST Stockholm 

Origo – ung och utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

Är du 13–26 år och utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du få stöd och hjälp hos Origo.

Origo (origo.se)

Uppdaterad 16 juni 2023

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!