Avlösare i hemmet barn och ungdomar inom LSS och SoL

Vad innebär uppdraget?

Syftet med avlösning är att ge anhöriga till barn med funktionsnedsättning tid för vila och återhämtning. Avlösning ska ges i hemmet eller dess närmiljö, det kan liknas med att vara barnvakt. Avlösningen ska inte kosta något att utföra så någon ersättning för eventuella utlägg förekommer inte.

Biståndsbeslutet är på ett visst antal timmar i veckan i eller månaden.

Avlösarens arbetstimmar följer beslutet och gäller endast för den aktuella månaden. Timmar kan inte kan flyttas eller sparas till nästkommande månad.

Tystnadsplikt 

Avlösaren har tystnadsplikt och utdrag ur belastningsregister krävs.

Intresseanmälan för att bli avlösare i hemmet

Uppdaterad 5 september 2023

Var informationen till din hjälp?