Jourhem Syd

Jourhem Syd erbjuder jourhem till barn, ungdomar och till föräldrar som tillsammans med sina barn akut behöver placeras utanför det egna hemmet.

Det finns ständigt ett behov av trygga och stabila vuxna som vill öppna sina hem för dessa barn, ungdomar och föräldrar med sina barn. Att arbeta som jourhem är ett arbete som både utmanar och berikar den egna familjen.

Jourhem Syd är en kommungemensam jourhemsverksamhet mellan Huddinge, Haninge, Nacka, Salem och Värmdös kommuner.

Att bli godkänd som jourhem

För att bli godkänd som jourhem blir du och din familj utredda. Det innebär att vi tar registerutdrag från polis, Kronofogden, Försäkringskassan och socialtjänsten. Det innebär även att jourhemskonsulenterna träffar dig och din familj i det egna hemmet vid ett antal tillfällen och att föräldrarna genomgår en djupintervju.

Det är socialnämnden i Huddinge kommun som tar beslutet om godkännandet.

Stöd till jourhem

Jourhemmen hos Jourhem Syd får extern grupphandledning ungefär en gång i månaden. De får också kontinuerlig kompetensutveckling. Utöver detta får ni stöd och vägledning av er jourhemskonsulent.

Vid behov erbjuds jourhemmen enskild handledning av extern handledare. Samtliga jourhem genomgår socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i".

Vi har en beredskapstelefon dit jourhemmen kan ringa och få stöd dygnet runt, hela året.

Därför behövs jourhem

Beslut om placering tas av socialtjänsten. Orsakerna för placeringen kan variera. Det kan exempelvis bero på:

  • bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna på grund av sjukdom eller missbruk
  • att den ena föräldern är misshandlad och i behov av stöd en period
  • att en ungdom har hamnat i svår konflikt med sina föräldrar.

Artikel i tidningen Vårt Huddinge

Uppdaterad 4 september 2023

Var informationen till din hjälp?