Kontaktfamilj och kontaktperson för barn, unga och vuxna, IFO

Här kan du läsa om våra uppdrag som kontaktfamilj och kontaktperson för barn, unga och vuxna i Huddinge.

Just nu söker vi ...

  • Kontaktfamiljer till syskonpar: Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en till två helger i månaden.
  • Kontaktpersoner och kontaktfamiljer: Kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och sociala problem, som utsatthet för våld är meriterande. 
  • Kontaktpersoner med kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och social problem, som utsatthet för våld. 

Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av andra uppdrag än de som är aktuella just nu. 

Som kontaktfamilj och kontaktperson blir du ett viktigt stöd när det vanliga nätverket av släkt och vänner inte räcker till. Du erbjuds du fortlöpande rådgivning av en ansvarig kontaktsekreterare och har möjlighet att delta på temakvällar. 

Du får ett arvode och ersättning för dina omkostnader. 

Kontaktfamilj och kontaktperson – barn och unga 

Kontaktfamiljer tar emot ett barn i sitt hem en till två gånger i månaden. Som kontaktperson är ditt uppdrag att fungera som ett stöd och en vuxen förebild. 

Kontaktperson för vuxna 

Som kontaktperson är du en medmänniska som hjälper till att bryta isolering och uppmuntrar till större delaktighet i samhället. 

Gör så här om du är intresserad 

Om du vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj eller vill veta mer om uppdragen är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan ringa eller fylla i vår intresseanmälan. 

Intresseanmälan kontaktperson och kontaktfamilj

Kontakta oss

Adress:
Diagnosvägen 14
141 54 Huddinge

E-post:
kontaktperson@huddinge.se

Kontaktsekreterare:
Nathalie Dominguez
Kontaktsekreterare
Tel: 08-535 316 68
nathalie.dominguez@huddinge.se

Ellinor Westerberg
Kontaktsekreterare
Tel: 08-535 316 38
ellinor.westerberg@huddinge.se 

Alexandra Clocas
Kontaktsekreterare
Tel: 08-535 376 39
alexandra.clocas@huddinge.se

Anita Nordberg
Kontaktsekreterare
Tel: 08-535 376 52  
anita.nordberg@huddinge.se

Anna Oliver
Kontaktsekreterare
Tel: 08-535 315 87
anna.oliver@huddinge.se

Uppdaterad 22 januari 2024

Var informationen till din hjälp?