Skissbild i gatunivå över det nya Storängen.

Storängen

I dag pågår omvandlingen av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv blandstad i anslutning till Huddinge centrum.

I takt med byggandet sker även en förnyelse av gatumiljön i området, allt för att skapa en urban och välkomnande plats för gående och cyklister. Omvandlingen är en del av den större utveckling som centrala Huddinge står inför.

Tillsammans utvecklar Huddinge kommun och flera bostadsutvecklare Storängen till en ny och hållbar stadsdel att bo och verka i.

Utvecklingsplanen för centrala Huddinge

Nyheter

Se fler nyheter