Bostäder

Kvarteret Fabriken och Förrådet ska få cirka 1 500 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende. Husen grupperas kring elva gårdar och våningshöjderna ska vara 5-7 våningar, respektive 8-10 våningar.

Vy östra lokalgatan
Parkering är planerad i botten av husen, i markplan, vilket gör att gårdarna är upphöjda.

"Bäst tycker jag vi har lyckats med att skapa barnvänliga miljöer. Innergårdarna blir högre än omgivningen och sammanbundna med gångstråk. Något som skapar flera rum för lek och umgänge."
Sara Revström, landskapsarkitekt vid ÅWL

I bottenvåningar mot torg, längs Sjödalsvägen och på delar av Förrådsvägen och Centralvägen blir det verksamhetslokaler. I området kommer det även att finnas torg och parker.

Kvarterskarta.jpg

Här ovan ser du en kvartersvy. Klicka här eller på bilden för att navigera i kartan.

 

Uppdaterad 12 mars 2019

Var informationen till din hjälp?