Kommande kvarter

Storängen är ett stort utvecklingsområde. När området är klart kommer närmare 4 500 bostäder finnas här tillsammans med parker, skolor för stora och små samt service.

Modell som visar utbyggnaden av Storängen.

Allt kan inte byggas på en och samma gång. Vi behöver ta oss an området i etapper. Det är viktigt att området fungerar för boende och befintliga verksamheter samtidigt som utbyggnad pågår.

Alla etapper

Karta som visar alla etapper som ska byggas i Storängen.
Klicka för större bild.

  • Storängens första etapp, kvarteret Brandstegen, är färdigt och boende har flyttat in.
  • Nästa är etapp 2, kvarteren Fabriken-Förrådet.
  • Etapp 3, detaljplanen för fastigheten Aspen med flera, var på samråd i början av 2022.
  • Etapp 4,  detaljplanen för Verkstaden, Tonfisken och Hantverket var på samråd i juni juni 2022.
  • Detaljplanen för fastigheterna Hängbjörken med flera var på samråd sommaren 2021.
  • Etapp 5 är den sista etappen i omvandlingen av Storängen. Den är ännu inte påbörjad.

Uppdaterad 6 september 2022