Kommande kvarter

Storängen är ett stort utvecklingsområde. När området är klart kommer närmare 4 500 bostäder finnas här tillsammans med parker, skolor för stora och små samt service.

Modell som visar utbyggnaden av Storängen.

Allt kan inte byggas på en och samma gång. Vi behöver ta oss an området i etapper. Det är viktigt att området fungerar för boende och befintliga verksamheter samtidigt som utbyggnad pågår.

Uppdaterad 28 mars 2022