Hängbjörken, m.fl. – 275 nya bostäder och förskola

I kvarteren Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1 i centrala Huddinge planerar vi att bygga cirka 275 nya bostäder och förskola för 80–100 barn.

Vy utmed det nya kvarteret vid Apelvägen Bild: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy utmed det nya kvarteret vid Apelvägen Bild: Lindberg Stenberg arkitekter

Utformningen och hur byggnaderna placeras i förhållande till gata och natur arbetar vi med i det kommande detaljplanearbetet. Målet är att byggnaderna är väl anpassade till omgivande landskap och befintlig bebyggelse.

Det nya förslaget på detaljplan erbjuder ett attraktivt boende med närhet till skola, förskola och service. Med nya och trygga gång- och cykelstråk blir vägen till närliggande skolor både säkrare och mer tillgängliga.

Kvarteren ligger vid Centralvägen.

Här hittar du mer information om kvarteren Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1

Uppdaterad 21 februari 2022