Fabriken och Förrådet – bostäder, service och parker

I kvarteren Fabriken och Förrådet vid Dalhemsvägen och Centralvägen planerar vi för cirka 1 650 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende.

Rendering av hur kvarteren kan komma att se ut.

 Enligt planuppdraget ska husen grupperas kring elva gårdar och våningshöjderna vara fem till sju våningar respektive åtta till tio våningar. I botten av husen, i markplan, planerar vi för parkeringar vilket gör att gårdarna är upphöjda.

I området kommer det även att finnas torg och parker.

Här hittar du mer information om kvarteren Fabriken och Förrådet 

Uppdaterad 21 februari 2022