Brandstegen och Klockarbacken 7 – bostadsrätter och förskola

I kvarteren Klockarbacken 7 och Brandstegen har det byggts nya flerbostadshus med cirka 690 bostadsrätter och en ny förskola.

Del av kvarteret Brandstegen, gård med växter, sittplatser och lekyta.

I samband med byggnationen har vi byggt ut gatorna i området. Kvarteret Brandstegen har fått två nya lokalgator som heter Finslipargränd och Lackerargränd.

Korsningen Förrådsvägen – Sjödalsvägen har fått ett nytt litet torg – Karin Boyes plats – med skulpturen ”En vandring” av Klara Kristalova.

En del av kvarteret var nominerad till Huddinges byggnadspris 2020.

Uppdaterad 21 februari 2022