Aspen 2 och 3 m.fl. – förskola, skola och idrottsanläggning

I kvarteren Aspen 2 och 3 samt Hörningsnäs 1:28 och 1:29 med flera planerar vi för en skola, förskola och idrottsanläggning som behövs när Storängen omvandlas från industriområde till bostadsområde.

Prognosen är att det behövs en skola för 900 elever och förskola med åtta avdelningar för totalt cirka 160 barn.

Till området och skolan planerar vi även en idrottshall och en bollplan för elva spelare. Hallen och bollplanen kommer kunna nyttjas av föreningar och allmänheten efter verksamhetstid.

Kvarteret ligger mellan Apelvägen och Sjödalsvägen.

Här hittar du mer information om kvarteren Aspen 2 och 3 samt Hörningsnäs 1:28 och 1:29 

Uppdaterad 21 februari 2022