Storängens historia

Storängens industriområde ligger på mark som tidigare tillhörde Fullersta gårds ägor. Namnet Storängen antyder att marken har nyttjats som ängsmark, där vinterfoder till djurhållning har skördats.

Sjödalsvägen mot Huddinge centrum. Industriområde till vänster och kvarteret Brandstegen till höger.

Den första stadsplanen över Storängens industriområde fastställdes 1951 för ett område med sankmark som en gång i tiden var en vik av sjön Trehörningen.

Marken delades till en början i fyra stora industrikvarter: Fabriken, Förrådet, Verkstaden och Hantverket. På Hantverket stod några villor som revs. Genom området anlades lokalgatorna Dalhemsvägen som längsgående huvudstråk och Förrådsvägen, Centralvägen och Björkholmsvägen som tvärgator. Området begränsades av Sjödalsvägen i norr och av Storängsleden i söder.

1953 tillkom kvarteret Brandstegen längst i norr och 1963 samt 1970 bildades i sydost kvarteren Lagret respektive Axeln. På 1970-talet utökades området även med Aspen norr om Sjödalsvägen och

Tonfisken intill Storängsvägen tillkom 1980. Tonfisken var bebyggd med ett tiotal villor som revs.

Tomten för Storängshallen (fastighet Stenbiten 17) längst i väster var på 1960-talet en gräsplan som blev på 1970-talet till Storängens idrottsplats. Nuvarande Storängshallen uppfördes här 2007.
(Källa: Wikipedia)

Uppdaterad 13 december 2022