Vision för Storängen

Visionen bygger på synergierna av kärnvärdena och de egenskaper som området har och kommer att få. Visionen utgör den illustrativa röda tråden i projektutvecklingsarbetet.

Ung person.

Nära det mesta med en stark egen identitet

Storängen är ett område med inbjudande stadskvarter som möjliggör ett aktivt liv för alla. Bostäder och utbud med ett varierat innehåll och uttryck mitt emellan naturens harmoni och vardagens puls. De olika kvarteren erbjuder spännande mötesplatser som uppmuntrar till rörelse och socialt umgänge i trygga miljöer. Med ett centralt läge nära det mesta, med egen urban grönska och karaktärsskapande detaljer.

 

Uppdaterad 12 mars 2019

Var informationen till din hjälp?