Esikoulu ja koulu

Huddingen kunta tarjoaa useita erilaisia pedagogisia vaihtoehtoja esikoulu- ja kouluikäisille lapsille. Esikoulutoiminta suuntautuu 0-5-vuotiaille, jonka jälkeen lapsi siirtyy peruskoulun esikoululuokalle. Esikoululuokan lisäksi ruotsalainen peruskoulu kattaa yhdeksän luokkaa.

Esikoulu ja pedagoginen päivähoito

Jos olet kirjoilla Huddingen kunnassa, on lapsellasi aina oikeus paikkaan kunnallisesta tai yksityisestä esikoulusta tai pedagogisesta päivähoidosta. 

Lue lisää esikoulupaikan hakemisesta

Esikoulumaksut

Esikoulun sähköiset palvelut ja lomakkeet (ruotsiksi)

Peruskoulu

Ruotsin peruskoulussa on vuodesta 2018 lähtien kymmenen luokkaa - esikoululuokka ja luokat 1-9. Huddingessa toimii sekä kunnallisia, että yksityisiä peruskouluja, niin sanottuja vapaakouluja, ja huoltajana voit itse valita, mihin kouluun haluat sijoittaa lapsesi. 

Lapsesi on kouluvelvollinen siitä lähtien, kun hän täyttää kuusi vuotta aina siihen saakka, kunnes hän on käynyt yhdeksännen luokan loppuun.

Haet lapsellesi paikkaa peruskoulun esikoululuokalta tammi-helmikuussa sinä vuonna, jolloin lapsesi aloittaa koulun. 

Näin haet lapsellesi paikkaa peruskoulusta (ruotsiksi)

Uppdaterad 4 maj 2022

Var informationen till din hjälp?