Testcyklist 2019

Nu har du chansen att testa en elcykel och på så sätt resa klimatsmart och hälsosamt. Projektet Testcyklist handlar om att uppmuntra fler Huddingebor att välja cykeln som transportmedel. Vi söker dig som vill prova på att göra fler av dina resor med elcykel i stället för bil.

 
Foto: Johan Bokström.

Din utmaning

Du som anmäler dig ska under perioden 1 april–31 maj 2019

 • cykla totalt minst 3 kilometer per tillfälle minst 3 gånger i veckan
 • inspirera andra
 • vara beredd att synas i lokala och sociala medier.

Du får

 • låna en elcykel under två månader
 • tips och inspiration
 • träffa andra testcyklister.

Anmälan

Anmälan var öppen 19 februari–6 mars.

Du får besked senast den 8 mars om du är en av våra testcyklister. Du får också besked om du inte kommit med den här säsongen.

Regler och villkor för dig som deltar

För att delta i utmaningen måste du ha fyllt 18 år och bo i Huddinge kommun.

Som deltagare åtar du dig att:

 • cykla minst 3 kilometer, minst 3 gånger i veckan
 • synas i lokala och sociala medier, exempelvis genom att göra inlägg i sociala medier
 • dokumentera dina resor i en resedagbok
 • besvara ett par enkäter
 • vara med på ett uppstartsmöte 21 mars och ett avslutningsmöte 4 juni

Huddinge kommun skriver en överenskommelse med alla deltagare. Om du av någon anledning inte kan fullfölja utmaningen ska du meddela oss snarast möjligt. All cykling sker på egen risk och efter eget omdöme.

Läs mer om gång- och cykelvägar i Huddinge 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är utvärdering av evenemanget. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och delar inte dessa med tredje part. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas till och med den 31 december 2019. 

Behandling av personuppgifter enligt GDPR