Tillgänglighetsredogörelse bibliotek.huddinge.se

Den här sidan beskriver hur bibliotek.huddinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ’Innehåll som inte är tillgängligt’ för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Huddinge kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel om används. 

Om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav, eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du skicka in dina synpunkter för att uppmärksamma att åtgärd behöver göras. 

Behöver du innehåll från Huddinge kommun som inte är tillgängligt för dig, kan du självklart ta kontakt för att få ut innehållet i annat format. 

Anmäl brist till kommunen

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur Huddinge kommun hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det. 

Anmäl tillsynsärende (digg.se) 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Webbplatsen bibliotek.huddinge.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det finns bilder, till exempel i boklistor, där innehållet inte går att ta del på annat sätt än genom bilden. Ett arbete för att ersätta dessa med tillgängliga alternativ kommer genomföras under 2023. 
  • På grund av redaktionella missar kan vissa sidtitlar, rubriksättningar, rubriknivåer och länkbeskrivningar ibland inte vara tillräckligt unika eller tydliga. Det arbetas proaktivt för att snabbt upptäcka och rätta till dessa fel.

Hur vi testat webbplatsen 

Huddinge kommun har gjort en självskattning (intern granskning) av tillgängligheten för webbplatsen bibliotek.huddinge.se. Den senaste bedömningen gjordes 2021-11-22. 

Uppdaterad 8 december 2022

Var informationen till din hjälp?