Tillgänglighetsredogörelse flemingsberg.se​

Huddinge kommun står bakom den här webbplatsen. Den här sidan beskriver hur flemingsberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ’Innehåll som inte är tillgängligt’ för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Huddinge kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel om används. 

Om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav, eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du skicka in dina synpunkter för att uppmärksamma att åtgärd behöver göras. 

Behöver du innehåll från Huddinge kommun som inte är tillgängligt för dig, kan du självklart ta kontakt för att få ut innehållet i annat format. 

Anmäl brist till kommunen

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur Huddinge kommun hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det. 

Anmäl tillsynsärende (digg.se) 

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen flemingsberg.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

  • Bilder i nyhetsnotiser, publicerade innan december 2019, saknar alt-text. Vi bedömmer att tidsåtgången för att justera detta inte är motiverad i relation mot användning av dessa.
  • Tidslinjen under rubriken Utveckling har inte en logisk tab-ordning. En större utvecklingsåtgärd behöver göras än vad som för närvarande är möjligt. Vår ambition är att detta ska vara åtgärdat senast under andra kvartalet av 2023.
  • Det finns brister i hur koden i webbplatsens sid- och stilmallar validerar. Vi för en dialog med webbplatsens leverantör för att hitta en lösning till detta.
  • Det finns brister i webbplatsens tillgänglighets-api vilka bland annat påverkar uppläsning av etiketter på knappar och vissa element.
  • På grund av redaktionella missar kan vissa sidtitlar, rubriksättningar och länkbeskrivningar ibland inte vara tillräckligt unika eller tydliga. Vi arbetar aktivt för att snabbt upptäcka och rätta till dessa fel.
  • Webbplatsen brister när det gäller syntokning av filmer. Vi bedömmer att kostnaden för att syntolka filmer som publiceras inte är proportionerlig i relation till hur många som tittar på dem.
  • Det finns texter på webbplatsen med komplicerat språk. Texterna lever inte upp till klarspråk, Språklagen §11 som innebär att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Förbättringar för dessa punkter sker genom att producera rutiner och utbildningar samt erbjuda bättre tekniskt stöd till webbplatsens redaktörer.

Hur vi testat webbplatsen 

Huddinge kommun har gjort en självskattning (intern granskning) av tillgängligheten för webbplatsen flemingsberg.se samt tagit stöd av extern kompetens. Den senaste bedömningen gjordes 2022-12-02.

Uppdaterad 12 december 2022

Var informationen till din hjälp?