Tillgänglighetsredogörelse huddinge.se

Den här sidan beskriver hur huddinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Även andra portalsidor som ligger under adressen www.huddinge.se, exempelvis portalsidor för kampanjer och vissa kommunala verksamheter såsom skolor, täcks in i denna redogörelse. Detsamma gäller Quickchannel, vårt integrerade verktyg för livesändningar över webben.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ’Innehåll som inte är tillgängligt’ för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Huddinge kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel om används. 

Om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav, eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du skicka in dina synpunkter för att uppmärksamma att åtgärd behöver göras. 

Behöver du innehåll från Huddinge kommun som inte är tillgängligt för dig, kan du självklart ta kontakt för att få ut innehållet i annat format. 

Anmäl brist till kommunen

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur Huddinge kommun hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det. 

Anmäl tillsynsärende (digg.se) 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Webbplatsen huddinge.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

 • Det finns dokument som inte är tillgänglighetsanpassade. Huddinge kommun publicerar inte nya dokument utan att de först är tillgänglighetsanpassade i så hög utsträckning som möjligt. Emellertid finns fortfarande ett stort bestånd av redan publicerade dokument att gå igenom och bearbeta. Detta arbete sker fortlöpande.
 • Det finns innehållsbärande bilder, till exempel diagram och processkartor, där innehållet inte går att ta del på annat sätt än genom bilden. Ett arbete för att ersätta dessa bilder med tillgängliga alternativ sker fortlöpande.
 • Huddinge kommun brister när det gäller syntokning av filmer. Under 2023 kommer vi att utreda möjligheter till att åtgärda detta. 
 • Det finns i förekommande fall videoinspelningar som saknar textning, eller som endast har automatiskt transkriberad textning. Det gäller framförallt inspelningar från kommunfullmäktiges sammanträden som idag inte textas manuellt. Det pågår en utredning för att se över olika lösningar för att textningen ska bli bättre. 
 • Delar av webbplatsen har för närvarande inte tillräckligt bra kontraster i komponenter och grafik. Översyn och åtgärd av detta pågår och beräknas vara åtgärdat senast i februari 2023. 
 • Det saknas möjlighet att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. Översyn och åtgärd av detta pågår och beräknas vara åtgärdat senast i första kvartalet 2023. 
 • Det finns skräddarsydda komponenter på webbplatsen som inte fungerar vid användning av hjälpmedel såsom skärmläsarprogram, förstoringsprogram, punktdisplay med mera. Det gäller i synnerhet så kallade iframe-lösningar  
 • Vi brister i webbplatsens koduppbyggnad när det kommer till att presentera viktiga meddelanden som ligger utanför det område som användaren har i fokus. Detta påverkar dig som använder tekniska hjälpmedel som exempelvis skärmläsare eller förstoringsprogram. 
 • Det finns texter på webbplatsen med komplicerat språk. Texterna lever inte upp till klarspråk, Språklagen §11 som innebär att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Förbättringar för dessa punkter sker genom att producera rutiner och utbildningar samt erbjuda bättre tekniskt stöd till webbplatsens redaktörer. 
 • På grund av redaktionella missar kan vissa sidtitlar, rubriksättningar, rubriknivåer och länkbeskrivningar ibland inte vara tillräckligt unika eller tydliga. Det arbetas proaktivt för att snabbt upptäcka och rätta till dessa fel. 
 • På grund av redaktionella missar kan tabeller ibland sakna korrekt formatering som gör de svårlästa för till exempel skärmläsare. 

Oskäligt betungande anpassning 

Huddinge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedslående innehåll: 

 • Manuell textning av Kommunfullmäktiges sammanträden som är en för stor arbetsbörda för att det ska vara möjligt i dagsläget. Huddinge kommun utreder möjligheter för att förbättra textningsförfarandet. 
 • Dokument inom nedanstående områden. Varje enskilt dokument laddas ner få gånger, och vi bedömer att kostnaden för att anpassa dem inte är proportionerlig i relation till användningen. Vi arbetar för att ta fram ett mer tillgängligt alternativ för att ta del av innehållet.
  • Kommunens budget år från år
  • Kommunrevisonens rapporter

Hur vi testat webbplatsen 

Huddinge kommun har gjort en självskattning (intern granskning) av tillgängligheten för webbplatsen huddinge.se. Den senaste bedömningen gjordes 2020-05-11. 

Uppdaterad 15 december 2022

Var informationen till din hjälp?