Tillgänglighetsredogörelse huddinge.se

Huddinge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Här beskrivs:

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss för att få ta del av informationen på annat sätt.

Kontakt: kommunikation@huddinge.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar löpande med att  förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka in dina synpunkter för att uppmärksamma att åtgärd behöver göras. 

Anmäl brist till kommunen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta DIGG för att påpeka det.

Anmäl tillsynsärende (digg.se) 

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen huddinge.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Här redogörs vilka tillgänglighetsproblem som du kan möta i olika användningssituationer.

Oskäligt betungande anpassning

Huddinge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedstående innehåll. 

  • Vi har i dagsläget endast möjlighet till en automatisk textning av Kommunfullmäktiges sammanträden, när dessa publiceras i efterhand på Huddinge.se. Därför kan vissa fel förekomma i den textning som utförs. En manuellt utförd textning av Kommunfullmäktiges sammanträden skulle i dagsläget innebära för stora ekonomiska och tidsmässiga resurser i relation till antalet tittare. Vi utreder istället kontinuerligt möjligheten till en allt mer effektiv automatisk översättning.

Hur vi testat webbplatsen

Useit Consulting Sweden AB har gjort en oberoende granskning av huddinge.se

Senaste bedömningen gjordes 2023-01-13.

Uppdaterad 5 december 2023

Var informationen till din hjälp?