​​Tillgänglighetsredogörelse för Huddinge kommuns frågeforum

Den här sidan beskriver hur kommunens frågeforum (kontakt.huddinge.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ’Innehåll som inte är tillgängligt’ för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Huddinge kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel om används. 

Om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav, eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du skicka in dina synpunkter för att uppmärksamma att åtgärd behöver göras. 

Behöver du innehåll från Huddinge kommun som inte är tillgängligt för dig, kan du självklart ta kontakt för att få ut innehållet i annat format. 

Anmäl brist till kommunen

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur Huddinge kommun hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det. 

Anmäl tillsynsärende (digg.se) 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Huddinge kommuns frågeforum är en plattform som utan större specialanpassningar levereras direkt från kommunens avtalspartner Kundo. Därför är Kundos egen tillgänglighetsredogörelse det mest vägledande för att ta del av identifierade brister. 

Kända brister i Kundo Forum (kundo.se) 

Hur vi testat webbplatsen 

Huddinge kommun har, med utgångspunkt från Kundos egen självskattning, gjort en intern granskning av tillgängligheten för kundforum. Den senaste bedömningen gjordes 2022-11-16. 

Uppdaterad 8 december 2022

Var informationen till din hjälp?